Aplikace progresivních technologií a materiálů
do oblasti výroby aerosolových nádobek

Projekt číslo TA02011362 "Aplikace progresivních technologií a materiálů do oblasti výroby aerosolových nádobek" je řešen s finanční podporou TA ČR.

Den Technologické agentury ČR 2015

Ve čtvrtek 22. října 2015 proběhl Den Technologické agentury ČR. Byl zahájen dopoledním seminářem Současné výzvy pro inovace v Národní technické knihovně, pokračoval vernisáží výtvarné soutěže Propojený svět a vyvrcholil slavnostním předáváním prestižních Cen TA ČR za nejlepší projekty aplikovaného výzkumu na galavečeru v nové budově Národního muzea za účasti členů vlády, parlamentu, výzkumné i akademické obce a dalších významných osobností.

Více zde.

 

Základní informace o projektu

Název projektu:

Aplikace progresivních technologií a materiálů do oblasti výroby aerosolových nádobek

Název projektu anglicky: Application of progressive technologies and materials into aerosol cans production.

Číslo projektu: TA02011362

Program, do kterého je daný projekt podáván v rámci soutěže: TA - Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

Podprogram, do kterého je daný projekt podáván v rámci programu: Progresivní technologie, materiály a systémy

Specifický cíl: C1_1 - Snížení materiálové a energetické náročnosti při zvýšení užitných vlastností výrobků s využitím progresivních technologií

Specifický cíl: C1_4 - Posílení interdisciplinarity v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji

Naplnění cílů programu a podprogramu: Cílem firmy MORAVIA CANS a.s. je dlouhodobě zvyšovat podíl na trhu aerosolových nádobek. MORAVIA CANS a.s. na trhu působí jako inovátor, tzn. posouvá hranice vyráběných výrobků v souladu s požadavky a poptávkou trhu. K této svojí činnosti zároveň využívá nejmodernější
dostupné technologie. Naplnění cílů tohoto projektu umožní firmě MORAVIA CANS a.s. zvyšovat svou konkurenci schopnost (kvalita výrobku, kvalitnější postupy zpracování, cena výrobku, snížení materiálové a energetické náročnosti, přidaná hodnota výrobku, nové tvary, marketingově atraktivní benefity, které konkurence není schopna dodat) a tím realizovat svůj cíl zvyšováním podílu na trhu aerosolových nádobek. Včetně zvyšování profitability, kterou chápeme jako akcelerátor našeho růstu (tzn. " zvýšení prostředků do investicí a vývoje").

Sekundární cíle – dosahování těchto cílů je v souladu se zaměstnaneckou (zvýšení počtu kvalifikovaných zaměstnanců) a environmentální strategií společnosti (snížení dopadu na životní prostředí).

Doba řešení: 01/2012 - 12/2013

Příjemce: MORAVIA CANS a.s.
Řešitel: Ing. Jan Sedláček Ph.D.

Další účastník projektu: Vysoké učení technické v Brně
Řešitel: prof. Ing. Miroslav Píška CSc.

Anotace projektu: Předložený projekt si klade za cíl posunout hranice současného procesu tváření aerosolových nádobek. Hlavní motivací je zlepšit konkurenceschopnost firmy MORAVIA CANS a.s. na trhu. K dosažení potřebných cílů bude vytvořen tým sestávající z odborníků firmy MORAVIA CANS a.s. a vědeckých kapacit z VUT Brno. Výsledkem projektu bude mimo nových prototypových nástrojů taktéž soubor vědecko-technických informací umožňující aplikovat optimální technologické postupy.

Anotace anglicky: Presented project aims to push forward the boundaries of the existing forming process of aerosol cans. The main incentive is to improve the competitiveness of the company MORAVIA CANS a.s. on the market. A team consisting of the MORAVIA CANS experts and science researchers of VUT Brno shall be set up to work on achieving the set up targets. Besides the new tool prototypes the project results should also be represented by scientific and technical information allowing to apply optimum procedures.

Klíčová slova česky: aerosolové nádobky; hliníkové nádobky; povlakované nástroje; slinuté karbidy; keramické tvářecí nástroje; deformační analýza; teplotní analýza; světelný testr; laserové značení a evidence nástrojů

Klíčová slova anglicky: aerosol cans; aluminum cans; coated tools; cemented carbide; ceramics forming tools; deformation analysis; temperature analysis; light tester; laser marking and tools register

 

 

 


Copyright © 2024