telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Ředitel ústavu
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. 2555
fax: 2555
 
Zástupce ředitele
Ing. Aleš Polzer, Ph.D. 2545, 3429 A1/1521
Tajemník ústavu
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. 2408 A1/1522
Tajemník pro pedagogickou činnost
Ing. Petra Sliwková, Ph.D. 2559 A1/1520
Asistentka ředitele
Mgr. Eva Mojžíšová 2402
fax: 2402
A1/1518
 

Odbor technologie obrábění – 13311

Vedoucí odboru
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. 2555
fax: 2555
 
Ekonomický referent
Jana Musilová 2525 A1/1519
Profesor
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. 2555
fax: 2555
 
Docent
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. 2557 A1/1523
doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D.   A1/1524
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. 2408 A1/1522
Odborný asistent
Ing. Jaromír Dvořák, Ph.D. 2556 A1/1635
Ing. Jana Dvořáková, Ph.D. 2556 A1/1635
Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D.   A1/1527
Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. 2404 A1/1527
doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. 2486  
Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D.   A1/1528
Ing. Karel Osička, Ph.D. 2486 A1/1525
Ing. Aleš Polzer, Ph.D. 2545, 3429 A1/1521
Ing. Martin Slaný, Ph.D. 2420 B2/206a
Ing. Petra Sliwková, Ph.D. 2559 A1/1520
Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. 2409 A1/1726
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.    
Ing. Jan Zouhar, Ph.D. 2408 A1/1528
Asistent
Ing. Milan Kalivoda 2403 A1/1526
Technický pracovník
Dagmar Jílková 2401 A1/1520
Jan Pokorný    
Pracovník
Jiří Čech 2540 C2/210
Mgr. Michal Jílek 2540 C2/210
Miroslav Škára 3450 B2/313
 

Odbor technologie tváření kovů a plastů – 13313

Vedoucí odboru
Ing. Kamil Podaný, Ph.D. 3250 A1/1647
Sekretářka
Irena Blatná, DiS. 2633 A1/1618
Profesor
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. 2623 A1/1625
Docent
doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. 2624 A1/1629
doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. 2622 A1/1624
Odborný asistent
Ing. Michaela Císařová, Ph.D. 2613 A1/1622
Ing. Eva Peterková, Ph.D. 2637 A1/1619
Ing. Kamil Podaný, Ph.D. 3250 A1/1647
Ing. Jan Řiháček, Ph.D. 2502 A1/1640
Ing. Marek Štroner, Ph.D. 2612 A1/1626
Ing. Ladislav Žák, Ph.D. 2614 A1/1621
Pracovník
Vojtěch Řiháček 3457 B2/406
 

Odbor technologie svařování a povrchových úprav – 13314

Vedoucí odboru
Ing. Kamil Podaný, Ph.D. 3250 A1/1647
Docent
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. 2506 A1/1620
Odborný asistent
Ing. Bohumil Kandus 2634
fax: 2634
A1/1623
Ing. Jaroslav Kubíček 2506
fax: 2506
A1/1638
Ing. Marián Sigmund, Ph.D.   A1/1627
Technický pracovník
Roman Kratochvíl 2615 A1/1628
 

Odbor slévárenství – 13315

Vedoucí odboru
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. 2656 A1/1744
Profesor
prof. Ing. Milan Horáček, CSc. 2663 A1/1720
prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. 2654 A1/1719
Docent
doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D. 2645 A1/1725
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. 2661 A1/1721
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. 2656 A1/1744
Odborný asistent
Ing. Václav Kaňa, Ph.D. 2643 A1/1724
Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. 3206  
Asistent
Ing. Martin Myška   A1/1729
Technický pracovník
Ing. Hana Laborová 2657 A1/1718
Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D. 3185, 2645 C1/slévárna
Pracovník
Radoslav Mazouch    
Zdeněk Šplíchal    
 

– 13761

Technický pracovník
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.   A1/1544
Ing. Aleš Polzer, Ph.D. 2545, 3429 A1/1521
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. 2656 A1/1744