telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Ředitel ústavu
Ing. Jan Zouhar, Ph.D.   A1/1544
Zástupce ředitele
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.   A1/1522
Tajemník ústavu
Ing. Kamil Podaný, Ph.D.   A1/1620
Tajemník pro pedagogickou činnost
Ing. Petra Sliwková, Ph.D.   A1/1520
Asistentka ředitele
Jana Musilová   A1/1519
 

Odbor technologie obrábění – 13311

Vedoucí odboru
Ing. Jan Zouhar, Ph.D.   A1/1528
Ekonomický referent
Jana Musilová   A1/1519
Profesor
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.   A1/1521
Docent
doc. Ing. Josef Chladil, CSc.   A1/1523
doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D.   A1/1523
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.   A1/1522
Odborný asistent
Ing. Jaromír Dvořák, Ph.D.   A1/1635
Ing. Jana Dvořáková, Ph.D.   A1/1525
Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D.   A1/1527
Ing. Aleš Jaroš, Ph.D.   A1/1527
Ing. Petra Ohnišťová, MSc. Ph.D.   A1/1520
Ing. Karel Osička, Ph.D.   A1/1525
Ing. Martin Slaný, Ph.D.   A1/1526
Ing. Petra Sliwková, Ph.D.   A1/1520
Ing. Oskar Zemčík, Ph.D.   A1/1524
Ing. Jan Zouhar, Ph.D.   A1/1528
Asistent
Ing. Martin Drbal    
Ing. Milan Kalivoda   A1/1526
Ing. Štěpán Kolomý    
Ing. Radim Veselský   B1/410
Výzkumný pracovník
Ing. Lukáš Gregor   A1/1528
Technický pracovník
Jiří Čech   C2/211
Mgr. Eva Kavlíková   A1/1518
Jana Musilová   A1/1519
Miroslav Škára   C2/211, B2/112
Pracovník
Zdeněk Toufar    
 

Odbor technologie tváření kovů a plastů – 13313

Vedoucí odboru
Ing. Miroslav Jopek, Ph.D.   A1/1639
Sekretářka
Irena Blatná, DiS.   A1/1618
Profesor
prof. Ing. Milan Forejt, CSc.   A1/1625
prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.    
Docent
doc. Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.   A1/1624
Odborný asistent
Ing. Michaela Císařová, Ph.D.   A1/1622
Ing. Miroslav Jopek, Ph.D.   A1/1639
Ing. Eva Peterková, Ph.D.   A1/1619
Ing. Kamil Podaný, Ph.D.   A1/1620
Ing. Jan Řiháček, Ph.D.   A1/1640
Ing. Marek Štroner, Ph.D.   A1/1626
Asistent
Ing. Martin Harant   A1/1623
Technický pracovník
Irena Blatná, DiS.   A1/1618
Vojtěch Řiháček   B2/406
Pracovník
Pavel Škrabálek   A1/1623
 

Odbor technologie svařování a povrchových úprav – 13314

Vedoucí odboru
Ing. Miroslav Jopek, Ph.D.    
Odborný asistent
Ing. Jaroslav Kubíček, IWE   A1/1638
Ing. Marek Slováček, Ph.D.    
Technický pracovník
Roman Kratochvíl   A1/1628
 

Odbor slévárenství – 13315

Vedoucí odboru
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.   A1/1744
Sekretariát
Ing. Hana Laborová   A1/1718
Ekonomická pracovnice
Ing. Hana Laborová   A1/1718
Profesor
prof. Ing. Milan Horáček, CSc.   A1/1720
Docent
doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D.   A1/1723
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.   A1/1721
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.   A1/1744
Odborný asistent
Ing. Václav Kaňa, Ph.D.   A1/1724
Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.   A1/1725
Ing. Martin Myška, Ph.D.   A1/1728
Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.    
Asistent
Ing. Radim Jelínek   A1/1723
Výzkumný pracovník
Ing. Petr Bořil, Ph.D.    
Technický pracovník
Ing. Hana Laborová   A1/1718
Ondřej Štoček    
 

– 13761

Vedoucí sekce
Ing. Jan Zouhar, Ph.D.