Zadávání a témata závěrečných prací 2022/23

Bakalářské práce pro rok 2022/23

Máte-li zájem o téma bakalářské práce, které není vypsáno, kontaktujte nás a společně sestavíme zadání
 
Bořil Petr, Ing.
   Výroba keramických jader pro odlitky hydroenergetického průmyslu
   Výroba šperku z niklové slitiny
   Využití regenerátu ve formovacích směsích
   Využití 3D tištěných modelů pro technologii Replicast
 
Čamek Libor, doc. Ing., Ph.D.
   Konstrukce pece a výroba v elektrické indukční středofrekvenční peci
 
Horáček Milan, prof. Ing., CSc.
   Ekologické aspekty při výrobě odlitků metodou vytavitelného voskového modelu
 
Jelínek Radim, Ing.
   Návrh a výroba kovové formy pro výrobu voskových modelů pomocí 3D tisku
   Výroba upínky řídítek předválečného motocyklu metodou reversního inženýrství
   Optimalizace evidenční karty odlitku a sběru dat v informačním systému Opti
   Provozní využití termické analýzy 
 
Kaňera Miloš, Ing.
   Metody měření zbytkového napětí v odlitcích
   Návrh a výroba horolezeckých vklíněnců
   Odlitky z hyperduplexních ocelí a jejich využití v praxi
 
Krutiš Vladimír, Ing., Ph.D.
   Vliv vlhkosti, teploty a proudění vzduchu na optimální dobu sušení jednotlivých obalů keramických skořepinových forem
   Rozbor parametrů ovlivňující mechanické vlastnosti keramických skořepin
 
Müller Peter, Ing.
   Odlévání slitin na bázi Cu-Fe a Cu-Cr
   Mikrostruktura a vlastnosti litých slitin AlCoCrFeNi
   Výroba uměleckého odlitku
   Návrh modelů vtokových soustav metodou 3D tisku
   Vliv vlastností nátěrů formy na jakost povrchu odlitků
 
Myška Martin, Ing.
   Návrh a zhotovení vlastního funkčního odlitku
   Návrh a výroba odlitku pro cosplay metodou rapid prototyping
   Návrh a výroba reklamního odlitku
   Vliv rozpouštěcího žíhaní na vlastnosti duplexních ocelí
   Vliv teploty odlévání na kvalitu povrchu odlitku odlévaných do samotuhnoucí formovací směsi
   Vliv velikosti tiskové vrstvy a doby leptání na výsledný povrch odlitku
 
Pernica Vítězslav, Ing., Ph.D.
   Výroba odlitků do sádrových forem
   Výroba odlitků a ingotů z kobaltových slitin
   Odlitky ze žáruvzdorných slitin
 
Záděra Antonín, doc. Ing., Ph.D.
   Výroba, použití a vlastnosti niklových slitin
   Vakuové zpracování feroslitin pro jejich použití při výrobě speciálních odlitků
   Reoxidační pochody při odlévání slitin železa
   Odeznívání očkujícího účinku u grafitických litin
 
Zemčík Ladislav, prof. Ing., CSc.
   Usměrněná krystalizace lopatek spalovacích turbín

Nahoru