VUT FSI v Brně Metalurgie oceli na odlitky
Rozcestník
menu_7b (1K)

Studijní opora předmětu Metalurgie oceli na odlitky, slévárenská specializace VUT v Brně, FSI, Ústavu strojírenské technologie.

Autoři:
Ing. Antonín Záděra
Návrh Webových sránek :
Ing. Marek Kováč

Studijní opora má návaznost na předměty: Fyzikálně chemické základy.

Veškeré materiály jsou přístupná pouze ke čtení. Vyjímkou jsou pouze slévárenské slovníčky.