Témata bakalářských prací 2018

-

Kovář Jan - Moderní trendy výroby odlitků ze slitin hliníku, vedoucí práce: Ing. Petr Blažík
 
Zíka Marek - Výroba, struktura, vlastnosti a použití martenzitických korozivzdorných ocelí, vedoucí práce: Ing. Petr Blažík
 
Jagošová Adriana - Pece používané při výrobě odlitků z neželezných slitin, vedoucí práce: Ing. Petr Bořil
 
Rytíř Martin - Výroba slévárenských forem a jader v současnosti, vedoucí práce: Ing. Petr Bořil
 
Zubáková Alexandra - Výroba a vlastnosti litiny s vermikulárním grafitem, vedoucí práce: Ing. Petr Bořil
 
Cunda Ondřej - Výroba, použití a vlastnosti duplexních austeniticko-feritických ocelí, vedoucí práce: Ing. Martin Myška
 
Fendrich Tomáš - Výroba turbínového kola metodou přesného lití, vedoucí práce: Ing. Martin Myška
 
Klapetek Václav - Výroba, použití a vlastnosti duplexních austeniticko-feritických ocelí, vedoucí práce: Ing. Martin Myška
 
Líkař Martin - Výroba a vlastnosti austenitických ocelí, vedoucí práce: Ing. Marek Ostratický
 
Bednárik Marko - Výroba odlitků z neželezných kovů a slitin technologií vytavitelného modelu, vedoucí práce: Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.
 
Kaněra Miloš - Vměstky v ocelových odlitcích, vedoucí práce: Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.
 
Lekeš Petr - Výroba odlitků metodou vypařitelného modelu, vedoucí práce: Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.
 
Spáčil Ivo - Návrh výroby odlitků potrubí ze slitin Al metodou sklopného lití, vedoucí práce: doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
 
Krvač Matěj - Provozní kontrola kvality litinových odlitků ve slévárně, vedoucí práce: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
 
Neduchal Bronislav - Sekundární metalurgie oceli, vedoucí práce: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
 
Škeřík Filip - Použití sekundární metalurgie při výrobě oceli, vedoucí práce: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
 

Nahoru