Výzkumné projekty pracovníků odboru slévárenství v oblasti základního výzkumu řešené v letech 1994–2014 v rámci projektu GAČR

  1. Projekt GAČR 106/95/0470, Metalurgie, struktura a vlastnosti slitin Mg-Li (spoluřešitel prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně)
  2. Projekt GAČR 106/96/1293, Modely růstu grafitu v šedě...
Číst více

Výzkumné projekty pracovníků odboru slévárenství v oblasti aplikovaného a experimentálního výzkumu řešené v letech 1994–2014 v rámci projektu MPO (Tandem, Impuls) a TAČR (Alfa)

  1. Projekt Alfa TAČR TA04010113, Výzkum a vývoj technologie výroby těžkých odlitků z progresivních austenitických ocelí pro energetický průmysl (řešitel doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.,...
Číst více