Odbor technologie tváření kovů a plastů

   

 

Základní informace

Úvod

Historie odboru

Pracoviště a vybavení

Uplatnění absolventů

Studium

Informace o studiu

Rozvrhy

Studijní opory

Podklady pro cvičení

Skripta ke stažení

Témata DP a BP

Pokyny a vzory k DP a BP

Studium v zahraničí

Výuka v angličtině

Personální složení

Zaměstnanci

Doktorandi

Věda a výzkum

Řešené granty

Publikace

Akce, konference

Konference

Akce, exkurze

Kurzy, semináře

Fotogalerie

Ostatní

Aktuálně

Kde nás najdete

Kniha návštěv

Rozcestník

 

Akce, exkurze

 

Přednáška:

 firma KISTLER                                                                                                            

Pořadatel:

 FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie a Ústav automobilního a dopravního inženýrství

Určeno:

 pro studenty magisterského i bakalářského studia, doktorandy, technické pracovníky a specialisty

Kdy:

 28.1.2010 v 10.00

Kde:

 v zasedací místnosti děkana A1/318

Program:

 

 

přednáška pana Petra STARŮSTKY z firmy Kistler (Švýcarsko) o aplikacích moderních snímačů sil, tlaků, napětí, deformací a vibrací ve strojírenství, zvláště ve výrobních technologiích, laboratorních aplikacích, při návrhu konstruování spalovacích motorů, jejich měření i dalších technických disciplínách - biomechanice a zpracování plastů.

Dotazy:

 pí. Dagmar Polzerová, kl. 2545, e-mail:polzerova@fme.vutbr.cz

 

Exkurze: První brněnská strojírna - Velká Bíteš

Pořadatel:

FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor technologie svařování a povrchových úprav

Určeno:

pro studenty 5. ročníku

Kdy:

13.04.2006

Kam:

Velká Bíteš - 1. brněnská strojírna - divize letecké techniky, galvanovna a strojírna

Odjezd:

9.00 hod. od Fakulty strojního inženýrství

Program:

prohlídka závodu spojená s návštěvou provozů

Návrat:

v odpoledních hodinách

Přihlášky:

Ing. Kubíček, pí. Houdková