Odbor technologie tváření kovů a plastů

 

Ing. Michal HÁLA

 

 

Zařazení: asistent

Funkce: -

Osobní stránky: -

Kancelář: A1/1618

Telefon: 54114 2611

Fax: -

E-mail: yhalam03@stud.fme.vutbr.cz

id: 11636

   

Odborné zaměření:

Magisterské a doktorské studium na VUT FSI v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie svařování a povrchových úprav.

Pedagogické zaměření:

Zajišťování cvičení a laboratoří ve výuce magisterského a bakalářského studia VUT – FSI  v předmětech:

  • Výrobní technologie I.

  • Technologie výroby I.

  • Technologie II.

  • Teorie a technologie svařování

včetně konzultační činnosti a vedení diplomových a bakalářských prací.

Význačné publikace:

2007

  1. HÁLA, Michal. Chování svarových spojů vysokopevnostních ocelí v podmínkách nízkých teplot. In. FSI junior konference 2006 Brno. I.Ptáčková. Proceedings of the FSI junior konference Brno 2006, 1st ed. Brno, Vysoké učení technické v Brně, Fond rozvoje vědy FSI, čís.BD 136 3067, 8.-12.1.2007. s 370. ISBN 978-80-214-3364-9.

Do roku 2006

  1. KUBÍČEK, J.  HÁLA, M.: Ověření vlastností materiálů vystavených kryogenním teplotám. Výzkumný záměr MSM 262100003: Rozvoj progresivních vysocepřesných strojírenských technologií. Dílčí výzkumná zpráva. VUT v Brně, FSI. 2004, 15s.

  2. KUBÍČEK, J.  HÁLA, M.  TUČEK, L.: Chování povlaků žárových nástřiků při kryogenních teplotách. Behavior coatings of thermal spraying under the cryogenic tempereture. Sborník mezinárodní konference VRSTVY A POVLAKY 2004, 7 a 8. 10. 2004, Rožnov pod Radhoštěm, ISBN 80-968337-8-2.