Odbor technologie tváření kovů a plastů

   

 

Základní informace

Úvod

Historie odboru

Pracoviště a vybavení

Uplatnění absolventů

Studium

Informace o studiu

Rozvrhy

Studijní opory

Podklady pro cvičení

Skripta ke stažení

Témata DP a BP

Pokyny a vzory k DP a BP

Studium v zahraničí

Výuka v angličtině

Personální složení

Zaměstnanci

Doktorandi

Věda a výzkum

Řešené granty

Publikace

Akce, konference

Konference

Akce, exkurze

Kurzy, semináře

Fotogalerie

Ostatní

Aktuálně

Kde nás najdete

Kniha návštěv

Rozcestník

 

Historie odboru

K vytvoření první samostatné katedry, zaměřené na veškeré technologie tváření kovů došlo v roce 1962. U zrodu původní katedry - dnešního odboru technologie tváření kovů a plastů - stáli tenkrát nejen vynikající pedagogové a vědci Prof. Ing. A. Farlík, DrSc., Prof. Ing. Emil Škrabal, CSc. a další, ale též 11 zkušených pedagogů a techniků, vyčleněných z původní katedry Nauky o materiálu, specializovaných právě na problematiku tváření, svařování a povrchových úprav.

 

Prvním a dlouholetým vedoucím katedry se stal Prof. Ing. Miroslav Doubravský, CSc.,  odborník v oblasti hlubokého tažení a tváření plechu. V roce 1985, kdy profesor Doubravský odešel do důchodu, převzal vedení katedry Doc. Ing. Oldřich Ambrož, CSc., specialista v oblasti svařování a renovace, následně vedl katedru až do roku 1994 další z dlouholetých pracovníků Doc. Ing. Karel Novotný, CSc., specializovaný především na oblast technologie objemového tváření.

V roce 1994 dochází v rámci celofakultní transformace kateder k jejich integraci do ústavů a k vytvoření nového Ústavu strojírenské technologie, zahrnujícího prakticky veškeré zpracovatelské technologie tj. technologie obrábění, technologie plošného i objemového tváření (rozšířené o technologie zpracování plastických hmot), veškeré technologie svařování a povrchových úprav a následně od roku 2004 též technologie slévání.

Po vytvoření ústavu strojírenské technologie  se stal vedoucím odboru svařování a povrchových úprav Doc. Ing. Oldřich Ambrož, CSc., dlouholetý předseda České svářečské společnosti a člen IIW za Českou republiku.  Již v roce 1994 byla na odboru svařování zahájena výuka vyššího svářečského personálu  v rámci České svářečské společnosti – ANB Praha.  Ve spolupráci s firmou Lasak  Praha bylo vybudováno pracoviště pro plazmové nástřiky dentálních a skeletárních implantátů. V r. 2005 odešel Doc. Ambrož ze  zdravotních důvodů do důchodu a na jeho místo nastoupil Doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc.