Odbor technologie tváření kovů a plastů

Vítejte na stránkách Odboru technologie svařování a povrchových úprav FSI VUT v Brně

 

Základní informace

Úvod

Historie odboru

Pracoviště a vybavení

Uplatnění absolventů

Studium

Informace o studiu

Rozvrhy

Studijní opory

Podklady pro cvičení

Skripta ke stažení

Témata DP a BP

Pokyny a vzory k DP a BP

Studium v zahraničí

Výuka v angličtině

Personální složení

Zaměstnanci

Doktorandi

Věda a výzkum

Řešené granty

Publikace

Akce, konference

Konference

Akce, exkurze

Kurzy, semináře

Fotogalerie

Ostatní

Aktuálně

Kde nás najdete

Kniha návštěv

Rozcestník

 

Novinky

24_07_2017 - vloženy fotografie ze státních závěrečných zkoušek 2017

11_07_2017 - aktualizovány termíny školení svářečského personálu v II.pololetí r.2017

23_03_2017 - upraven termín školení evropského svářečského specialisty v r.2017

14_02_2017 - vloženo ke stažení nové logo ÚST

30_11_2016 - aktualizovány termíny školení svářečského personálu v I.pololetí r.2017

starší zprávy

Profil odboru

Odbor technologie svařování a povrchových úprav zajišťuje vzdělávání, výchovu a odbornou přípravu studentů a odborníků z praxe v teorii a technologii svařování, pájení, tepelného dělení a povrchových úprav. Součástí výchovy je také získání znalostí a poznatků z  oblasti mechanizačních, automatizačních a robotizačních prostředků a zařízení. Výuka probíhá v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru svařování a absolvent má možnost získat i podrobné znalosti z oblastí výrobně souvisejících strojírenských technologií obrábění, tváření a slévání.  Interdisciplinární charakter studia oboru svařování je založen na znalosti nauky o materiálu, mechaniky, elektrotechniky a dalších disciplin. Velký důraz je kladen na vyváženost teoretických znalostí a praktických dovedností, včetně příslušné legislativy a norem v oboru svařování. Studium oboru dává ucelené informace o technologii svařování klasickými i speciálními metodami, technologických procesech v návaznosti na specifikum jednotlivých metod..

Studium, realizované odborem technologie tváření kovů a plastů v magisterském a bakalářském studijním programu je uskutečňováno v rámci oboru 23-07-8 Strojírenská technologie ve specializaci 02 (Tváření + svařování).


Nabízíme

Vzhledem ke zkušenostem  pracovníků odboru svařování a PÚ, nabízíme společnostem, soukromým  firmám i průmyslovým podnikům služby v následujících oblastech :

 • Vypracování technologických postupů svařování pWPS, ověření zkouškami na WPQR

 • Zpracování WPS

 • Provádění nástřiků kovů a keramiky pomocí plazmového paprsku

 • Přezkušování svářečů se základními kurzy

 • Provádění  zkoušek  svařitelnosti základních a přídavných materiálů

 • Ověřování vlivu plynové ochrany na vlastnosti svarových spojů

 • Měření mechanických vlastností a chemického složení svarových a pájených spojů

 • Hodnocení makro a mikrostruktury svarového spoje

 • Zpracování databází a dílčích rešerší z oborů svařování, pájení a zkoušení materiálů

 • Vzdělávání vyššího svářečského personálu pod hlavičkou CWS–ANB Praha

 • Zajištění školení a odborných kurzů PGS a CŽV dle požadavků firem

 • Provádění konzultací, poradenské a znalecké činnosti v oboru

                   Optimalizováno pro IE6, 1024x768 (kompatibilní s Operou a Mozillou)

Copyright © 2005 [Soptik]. Všechna práva vyhrazena.
Poslední aktualizace: 24. 07. 2017