Odbor technologie tváření kovů a plastů

   

 

Základní informace

Úvod

Historie odboru

Pracoviště a vybavení

Uplatnění absolventů

Studium

Informace o studiu

Rozvrhy

Studijní opory

Podklady pro cvičení

Skripta ke stažení

Témata DP a BP

Pokyny a vzory k DP a BP

Studium v zahraničí

Výuka v angličtině

Personální složení

Zaměstnanci

Doktorandi

Věda a výzkum

Řešené granty

Publikace

Akce, konference

Konference

Akce, exkurze

Kurzy, semináře

Fotogalerie

Ostatní

Aktuálně

Kde nás najdete

Kniha návštěv

Rozcestník

 

Konference

Odborný seminář "Nové trendy v technologiích povrchových úprav"

Mezinárodní konference "Welding 2006"

     V letošním roce pořádají Brněnské veletrhy a výstavy a.s. v jednom termínu čtyřlístek „technologických“ veletrhů. Je to poprvé, kdy se kromě tradičního veletrhu WELDING a FOND-EX, představí odborné veřejnosti i samostatné veletrhy FINTECH – veletrh pro povrchové úpravy a PLASTEX – veletrh plastů, pryže a kompozitů. Společný termín mezinárodních  veletrhů  je pro odbornou veřejnost  velmi přínosný, poněvadž úpravy povrchu jsou významnou finální operací pro odlitky, svařence i výrobky z plastických hmot. Vzájemná konfrontace jednotlivých technologií na  výstavě přispívá k optimalizaci výroby a připravovaný seminář jako doplňkový program veletrhu, nabízí odborné veřejnosti možnost výměny informací a ukázat nové směry technologií. Seminář ve svém prvním provedení chce být jakýmsi spojovacím článkem jednotlivých veletrhů a zároveň místem, které dá možnost bližšího provázání průmyslu, výzkumných ústavů a univerzit.

     Cílem konference je tedy m.j. dát do souladu společné úsilí výrobců, pracovníků výzkumu a vývoje i vysokých škol na základě společného programu, který by podpořil rozvoj technologií ve výrobní praxi.


     Odbor technologie svařování a povrchových úprav ÚST Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně připravuje ve spolupráci s Veletrhy Brno,a.s. a  odborem povrchové úpravy fakulty strojní ČVUT Praha

Odborný seminář "NOVÉ TRENDY V TECHNOLOGIÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV"

při příležitosti veletrhu FINTECH – veletrhu pro povrchové úpravy. Fintech je zařazen do skupiny veletrhů Welding, Fond-ex, Plastex, které se konají v termínu 16. až 20. května 2006.

Termín konání: 17.5.2006

Místo konání: Brno - výstaviště, sál Morava, pavilon A3

Za organizační výbor konference zve:

Ing. Ladislav Žák, Ph.D. 

Tel.: +420 541142614

Mobil: +420 603151589

Fax.: +420 541142631

E-mail: zak@fme.vutbr.cz

 

Závazná přihláška  
Pokyny pro autory Instruction for authors

 

Česká svářečská společnost připravuje ve spolupráci s Veletrhy Brno,a.s.

Mezinárodní konferenci "WELDING 2006"

při příležitosti veletrhu WELDING. Welding je zařazen do skupiny veletrhů Fintech, Welding, Fond-ex, Woodtek, které se konají v termínu 16. až 20. května 2006.

Termín konání: 18.5.2006

Za organizační výbor konference:

Ing. Jaroslav Kubíček 

Tel.: +420 541142506

Fax.: +420 541142506

E-mail: kubicek@fme.vutbr.cz

 

  Program a závazná přihláška    
  Pokyny pro autory Instruction for authors