Odbor technologie tváření kovů a plastů

   

 

Základní informace

Úvod

Historie odboru

Pracoviště a vybavení

Uplatnění absolventů

Studium

Informace o studiu

Rozvrhy

Studijní opory

Podklady pro cvičení

Skripta ke stažení

Témata DP a BP

Pokyny a vzory k DP a BP

Studium v zahraničí

Výuka v angličtině

Personální složení

Zaměstnanci

Doktorandi

Věda a výzkum

Řešené granty

Publikace

Akce, konference

Konference

Akce, exkurze

Kurzy, semináře

Fotogalerie

Ostatní

Aktuálně

Kde nás najdete

Kniha návštěv

Rozcestník

 

Vzdělávací kurzy a semináře

Pověření a certifikát k provádění školení vyššího svářečského personálu

Školení svářečského personálu v  r. 2017 ATB č.2 při VUT  FSI Brno

Ústav strojírenské technologie – odbor technologie svařování a povrchových úprav z pověření České svářečské společnosti ANB Praha připravuje následující kurzy:
  • Mezinárodní  svářečský inženýr - IWE

  • Mezinárodní svářečský technolog - IWT

  • Mezinárodní svářečský specialista - IWS

Hodinová i odborná náplň kurzu odpovídá dokumentu IIW - doc. IAB 252r1-Draft 3 a v souladu s Technickými pravidly České svářečské společnosti ANB TPC -29.

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Kurzy jsou pořádány jako celodenní, internátní a jsou zakončeny  závěrečnou zkouškou před jmenovanou komisí s vydáním osvědčení o absolvování kurzu.

Po úspěšném absolvování všech zkoušek obdrží  absolvent Diplom Mezinárodního svářečského inženýra nebo technologa od České svářečské společnosti ANB.


 Mezinárodní svářečský inženýr (cena kurzu: 66.000,- + 21 % DPH; podrobnosti a profil kurzu)

Termín zahájení:    28.08.2017             Termín ukončení: 27.10.2017

                                                                                    

Výuka probíhá v délce devíti týdnů (446h),  kvalifikačním předpokladem pro přijetí do kurzu je vysokoškolské vzdělání  technického směru s praxí min. 1 rok. 


Mezinárodní svářečský technolog (cena kurzu: 55.000,- + 21 % DPH; podrobnosti a profil kurzu)

Termín zahájení:    28.08.2017            Termín ukončení: 18.10.2017

                                                                                   

Výuka probíhá v délce sedmi  týdnů (362h),  kvalifikačním předpokladem pro přijetí do kurzu je středoškolské  vzdělání tech. směru s maturitou a min. 3-letou praxí nebo  VŠ vzdělání technického směru s min. 1-letou praxí. 


 Mezinárodní svářečský specialista (cena kurzu: 46.000,- + 21 % DPH; podrobnosti a profil kurzu)

Termín zahájení:    xx.xx.xxxx            Termín ukončení: xx.xx.xxxx

                                                                                    

Výuka probíhá v délce pěti týdnů (222h),  kvalifikačním předpokladem pro přijetí do kurzu je středoškolské vzdělání  technického směru s maturitou a min. 3-letou praxí


 

V ceně kurzů jsou zahrnuty náklady na teoretickou i praktickou výuku, skripta, doprovodné texty, závěrečné zkoušky, Mezinárodní Diplom a Evropský Diplom.

Kurzy IWS budou otevřené na základě zájemců z praxe.

 

Bližší informace a přihlášky si vyžádejte na adrese:

FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie - odbor technologie svařování a povrchových úprav

Jarmila Houdková 

Technická 2, 616 69 Brno

Tel: 541142634

Fax: 541142634

Mobil: 737121007

E-mail: houdkova@fme.vutbr.cz