Odbor technologie tváření kovů a plastů

 

Nauka o materiálu - přehled témat k SZZ

 
 1. Mechanické zkoušky statické

 2. Zkouška rázem v ohybu

 3. Zkoušky únavové

 4. Zkoušky lomové houževnatosti

 5. Zkoušky tvrdosti

 6. Difuze

 7. Rovnovážný diagram soustavy Fe-Fe3C

 8. Austenitizace

 9. Diagramy izotermického a anizotermického rozpadu austenitu

 10. Žíhání bez překrystalizace

 11. Žíhání s překrystalizací

 12. Kaleni martenzitické a bainitické

 13. Přeměny struktury a vlastností při popouštění oceli

 14. Chemicko-tepelné zpracování ocelí – cementace

 15. Chemicko-tepelné zpracování ocelí – nitridace

 16. Vliv legujících prvků na strukturu a vlastnosti ocelí

 17. Požadavky kladené na nástrojové oceli, jejich rozdělení

 18. Rychlořezné oceli

 19. Struktura a mechanické vlastnosti grafitických slitin

 20. Neželezné kovy a jejich slitiny ( slitiny na bázi hliníku nebo mědi)

   + důkladná znalost materiálové problematiky diplomové práce

Literatura:

 1. FREMUNT, P. – PODRÁBSKÝ, T.: Konstrukční oceli. Ak. nakl. CERM, Brno 1996

 2. PTÁČEK, L. a kol.: Nauka o materiálu I. Ak. nakl. CERM, Brno 2001

 3. PTÁČEK, L. a kol.: Nauka o materiálu II. Ak. nakl. CERM, Brno 1999

Zpracoval: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc.