Odbor technologie tváření kovů a plastů

   

 

Základní informace

Úvod

Historie odboru

Pracoviště a vybavení

Uplatnění absolventů

Studium

Informace o studiu

Rozvrhy

Studijní opory

Podklady pro cvičení

Skripta ke stažení

Témata DP a BP

Pokyny a vzory k DP a BP

Studium v zahraničí

Výuka v angličtině

Personální složení

Zaměstnanci

Doktorandi

Věda a výzkum

Řešené granty

Publikace

Akce, konference

Konference

Akce, exkurze

Kurzy, semináře

Fotogalerie

Ostatní

Aktuálně

Kde nás najdete

Kniha návštěv

Rozcestník

 

Studijní opory

Renovace a povrchové úpravy

sylabus - PDF (Kubíček - 4,81 MB)

Svařitelnost materiálu

sylabus - PDF (Ambrož - 408 kB)

Speciální metody svařování

Úvod do speciálních metod svařování - PDF (Mrňa - 2,2 MB)

Aluminotermie - PDF (Mrňa - 0,5 MB)

Dělení a svařování plasmou - PDF (Mrňa - 0,9 MB)

Difusní svařování - PDF (Mrňa - 0,8 MB)

Elektrostruzskové svařování - PDF (Mrňa - 0,3 MB)

Lepení materiálů - PDF (Mrňa - 1,6 MB)

Metoda FSW - PDF (Mrňa - 1,8 MB)

Navařování laserem - PDF (Mrňa - 2,4 MB)

Odtavovací a stlačovací svařování - PDF (Mrňa - 0,8 MB)

Přivařování svorníků - PDF (Mrňa - 0,7 MB)

Řezání laserem - PDF (Mrňa - 1,2 MB)

Svařování laserem - PDF (Mrňa - 3,9 MB)

Svařování plastů - PDF (Mrňa - 0,5 MB)

Svařování svazkem elektronů - PDF (Mrňa - 1,1 MB)

Svařování tlakem za studena - PDF (Mrňa - 2,2 MB)

Svařování třením - PDF (Mrňa - 1,6 MB)

Svařování ultrazvukem - PDF (Mrňa - 1,5 MB)

Svařování výbuchem - PDF (Mrňa - 0,6 MB)

Vysokofrekvenční svařování - PDF (Mrňa - 98 MB)

Základy laserové techniky - PDF (Mrňa - 1,0 MB)

Technologie svařování - určeno pro 5TE, ETV, ETV-K

sylabus - PDF (Kubíček - 2,28 MB)

Technologie II. - svařování

sylabus díl 1 - DOC (Kubíček - 73 / 379 MB)  

sylabus díl 2 - DOC (Kubíček - 27 / 379 MB)  

Technologie výroby I. - svařování

sylabus - PDF (Kubíček - 1 MB)