Odbor technologie tváření kovů a plastů

   

 

Základní informace

Úvod

Historie odboru

Pracoviště a vybavení

Uplatnění absolventů

Studium

Informace o studiu

Rozvrhy

Studijní opory

Podklady pro cvičení

Skripta ke stažení

Témata DP a BP

Pokyny a vzory k DP a BP

Studium v zahraničí

Výuka v angličtině

Personální složení

Zaměstnanci

Doktorandi

Věda a výzkum

Řešené granty

Publikace

Akce, konference

Konference

Akce, exkurze

Kurzy, semináře

Fotogalerie

Ostatní

Aktuálně

Kde nás najdete

Kniha návštěv

Rozcestník

 

Pracoviště a vybavení

K zajišťování vědecko - výzkumné činnosti odboru, výchově doktorandů a výuce posluchačů specializace slouží mimo výukových učeben rovněž odborné a úzce specializované laboratoře s dobrým technickým vybavením včetně výpočetní techniky a měřících aparatur.

Detail pracoviště

Laboratoř povrchových úprav

Kontaktní osoba: Jarmila Houdková

 

Detail pracoviště

Laboratoř mikrostruktur a obrazové analýzy

Kontaktní osoba: Jarmila Houdková

Laboratoř je vybavena optickým mikroskopem NEOPHOT 32, prohlížecími mikroskopy, stereomikroskopem a obrazovou analýzou  firmy Laboratory Imaging Praha.

Detail pracoviště

Laboratoř organických povlaků

Kontaktní osoba: Jarmila Houdková

 

Detail pracoviště

Laboratoř výpočetní techniky

Kontaktní osoba:  Ing. Miloslav Kopřiva

Počítačová laboratoř je vybavena výkonnými výpočetními stanicemi na platformě Windows, jejichž výpočetní výkon i vybaveni postačují pro efektivní využití softwaru pro výuku i bakalářské a diplomové práce.

Detail pracoviště

Přípravna vzorků

Kontaktní osoba: Jozef Murgaš

 

Detail pracoviště

Laboratoř plasmových nástřiků

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kubíček

 

Detail pracoviště

Svařovna

Kontaktní osoba: Michajl Přikryl

Pracoviště slouží pro zajištění výuky studentů a praktické ukázky svařování a dělení materiálů.