Odbor technologie tváření kovů a plastů

   

 

Základní informace

Úvod

Historie odboru

Pracoviště a vybavení

Uplatnění absolventů

Studium

Informace o studiu

Rozvrhy

Studijní opory

Podklady pro cvičení

Skripta ke stažení

Témata DP a BP

Pokyny a vzory k DP a BP

Studium v zahraničí

Výuka v angličtině

Personální složení

Zaměstnanci

Doktorandi

Věda a výzkum

Řešené granty

Publikace

Akce, konference

Konference

Akce, exkurze

Kurzy, semináře

Fotogalerie

Ostatní

Aktuálně

Kde nás najdete

Kniha návštěv

Rozcestník

 

Možnosti uplatnění absolventů

Vědomosti a dovednosti získané ve studiu na ústavu strojírenské technologie dávají absolventům uplatnění v oblastech:

  • Ve výrobních  firmách a společnostech jako technologové výroby, zkušební a kontrolní technici i na postech managementu různých stupňů

  • Ve firmách a obchodních zastoupení zahraničních společností  jako poradci, aplikační technici i obchodníci v oboru výroby a distribuce technických plynů, svařovacích zařízení, robotů, přídavných a základních materiálů

  • V dozorových a zkušebních organizacích v oblasti svařování na postech zkušebních komisařů

  • V oblasti výzkumu, vývoje, školství i obchodu

 Absolventi odboru svařování a povrchových úprav  mají velmi dobré uplatnění také  ve firmách a společnostech, které rozvíjejí výrobu na základě hi-tech technologií, především v oblasti laserových a plazmových aplikací.

Absolvent je schopen řešit technologickou problematiku výroby s dobrou orientací v možnostech a výběru jednotlivých metod spojování s odkazem na znalosti konstrukčních problémů a technologičnosti návrhu svařenců i  legislativních  podmínek výroby svařovaných konstrukcí  v  EU. 

Po absolvování studia  na fakultě strojního inženýrství a roční praxi je možné pokračovat ve vzdělávání formou kurzů vyššího svářečského personálu na úrovni mezinárodního svářečského inženýra, což je v oblasti svařování nejvyšší možné vzdělání platné ve  všech členských zemích IIW.