Odbor technologie tváření kovů a plastů

   

 

Základní informace

Úvod

Historie odboru

Pracoviště a vybavení

Uplatnění absolventů

Studium

Informace o studiu

Rozvrhy

Studijní opory

Podklady pro cvičení

Skripta ke stažení

Témata DP a BP

Pokyny a vzory k DP a BP

Studium v zahraničí

Výuka v angličtině

Personální složení

Zaměstnanci

Doktorandi

Věda a výzkum

Řešené granty

Publikace

Akce, konference

Konference FORM

Akce, exkurze

Kurzy, semináře

Fotogalerie

Ostatní

Aktuálně

Kde nás najdete

Kniha návštěv

Rozcestník

 

Akce, exkurze

 

Exkurze:

 Firma ŽĎAS, a.s.                                                                                                               Fotky z exkurze

Pořadatel:

 FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie tváření kovů a plastů

Určeno:

 pro studenty všech ročníků v rámci magisterského i bakalářského studia

Kdy:

 4.5.2017

Kam:

 firma ŽĎAS ve Žďáru nad Sázavou

Odjezd:

 8.00 hod. od Fakulty strojního inženýrství

Program:

 prohlídka firmy spojená s návštěvou provozů

Návrat:

 asi ve 14.00 hod.

Přihlášky:

 sekretariát Odboru technologie tváření kovů a plastů, pí. Blatná, DiS.

 

Exkurze:

 Firma ACO Industries k.s.                                                                                                 Fotky z exkurze

Pořadatel:

 FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie tváření kovů a plastů

Určeno:

 pro studenty všech ročníků v rámci magisterského i bakalářského studia

Kdy:

 2.11.2016

Kam:

 firma ACO Industries, závod Přibyslav

Odjezd:

 8.00 hod. od Fakulty strojního inženýrství

Program:

 prohlídka firmy spojená s návštěvou provozů

Návrat:

 asi v 17.00 hod.

Přihlášky:

 sekretariát Odboru technologie tváření kovů a plastů, pí. Blatná, DiS.

 

Přednáška:

 firma KISTLER                                                                                                            

Pořadatel:

 FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie a Ústav automobilního a dopravního inženýrství

Určeno:

 pro studenty magisterského i bakalářského studia, doktorandy, technické pracovníky a specialisty

Kdy:

 28.1.2010 v 10.00

Kde:

 v zasedací místnosti děkana A1/318

Program:

 

 

přednáška pana Petra STARŮSTKY z firmy Kistler (Švýcarsko) o aplikacích moderních snímačů sil, tlaků, napětí, deformací a vibrací ve strojírenství, zvláště ve výrobních technologiích, laboratorních aplikacích, při návrhu konstruování spalovacích motorů, jejich měření i dalších technických disciplínách - biomechanice a zpracování plastů.

Dotazy:

 pí. Dagmar Polzerová, kl. 2545, e-mail:polzerova@fme.vutbr.cz

 

Exkurze:

 Podniky TOKOZ a ŽĎAS                                                                                                    Fotky z exkurze

Pořadatel:

 FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie tváření kovů a plastů

Určeno:

 pro studenty všech ročníků v rámci magisterského i bakalářského studia

Kdy:

 14.12.2006

Kam:

 podniky TOKOZ a ŽĎAS ve Žďáru nad Sázavou

Odjezd:

 7.00 hod. od Fakulty strojního inženýrství

Program:

 prohlídka závodů spojená s návštěvou provozů

Návrat:

 asi v 16.00 hod.

Přihlášky:

 sekretariát Odboru technologie tváření kovů a plastů, pí. Müllerová

Exkurze: 

  Kovárny TRIANGOLO Hulín a VIVA Zlín                                                                      Fotky z exkurze

Pořadatel:

FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie tváření kovů a plastů

Určeno:

pro studenty končících ročníků v rámci magisterského i bakalářského studia

Kdy:

14.03.2006

Kam:

kovárna TRIANGOLO Hulín (volné kování) a kovárna VIVA Zlín (zápustkové kování)

Odjezd:

7.00 hod. od Fakulty strojního inženýrství

Program:

prohlídka závodů spojená s návštěvou provozů

Návrat:

asi v 16.00 hod.

Přihlášky:

sekretariát Odboru technologie tváření kovů a plastů, pí. Müllerová