Odbor technologie tváření kovů a plastů

   

 

Základní informace

Úvod

Historie odboru

Pracoviště a vybavení

Uplatnění absolventů

Studium

Informace o studiu

Rozvrhy

Studijní opory

Podklady pro cvičení

Skripta ke stažení

Témata DP a BP

Pokyny a vzory k DP a BP

Studium v zahraničí

Výuka v angličtině

Personální složení

Zaměstnanci

Doktorandi

Věda a výzkum

Řešené granty

Publikace

Akce, konference

Konference FORM

Akce, exkurze

Kurzy, semináře

Fotogalerie

Ostatní

Aktuálně

Kde nás najdete

Kniha návštěv

Rozcestník

 

Aktuálně

12_12_2017 - upraven přehled otázek ke zkoušce z předmětu "CTT - Technologie tváření"

12_09_2017 - upravena zadání pro cvičení v předmětu "5TE - Technologie II"

24_07_2017 - vloženy fotografie ze státních závěrečných zkoušek 2017

21_07_2017 - vloženy fotografie z exkurze do firmy ŽĎAS. a.s.

29_03_2017 - dne 4.5.2017 se uskuteční exkurze do firmy ŽĎAS, a.s. (podrobnosti po rozkliknutí)

14_02_2017 - vloženo ke stažení nové logo ÚST

27_01_2017 - vloženy fotografie z exkurze do firmy ACO Industries. k.s.

20_01_2017 - vloženy fotografie z XIII. mezinárodního sympozia "FORM-WELD 2016"

 

07_12_2016 - upraven přehled otázek ke zkoušce z předmětu "CTT - Technologie tváření"

14_11_2016 - upraven přehled otázek ke zkoušce z předmětu "6SM - Strojírenská metrologie"

02_10_2016 - dne 2.11.2016 se uskuteční exkurze do firmy ACO Industries k.s. (podrobnosti po rozkliknutí)

07_09_2016 - vložen program sympozia "FORM-WELD 2016"

15_08_2016 - vloženy fotografie ze státních závěrečných zkoušek 2016

03_06_2016 - vloženy informace a přihláška k mezinárodnímu sympoziu "FORM-WELD 2016"

22_03_2016 - vložen přehled otázek ke klasifikovanému zápočtu z předmětu "6T3 - Technologie III."

26_02_2016 - upraveny pokyny k DP a BP, ke stažení vloženy "Pokyny a vzory formátování závěrečné práce"

25_02_2016 - upraveny pokyny k DP a BP, ke stažení vloženy loga ÚST a odboru

16_01_2016 - vloženy nové zadání do cvičení z předmětu "6T3 - Technologie III"

25_01_2016 - vložena studijní opora k předmětu "DPP - Počítačová podpora technologie"

13_01_2016 - připravujeme mezinárodní konferenci/sympozium "FORM-WELD 2016"

 

15_12_2015 - vložen přehled otázek ke zkoušce z předmětu "CTT - Technologie tváření"

11_12_2015 - upraven přehled otázek ke zkoušce z předmětu "6SM - Strojírenská metrologie"

08_12_2015 - vložen přehled otázek ke zkoušce z předmětu "HST - Speciální technologie tváření"

03_08_2015 - vloženy fotografie ze státních závěrečných zkoušek 2015

10_02_2015 - vloženy fotografie z XII. mezinárodního sympozia "FORM-WELD 2014"

 

09_12_2014 - upraven přehled otázek ke zkoušce z předmětu "6SM - Strojírenská metrologie"

05_09_2014 - vložen program sympozia "FORM-WELD 2014"

06_08_2014 - aktualizováno personální složení odboru

07_07_2014 - vloženy fotografie ze státních závěrečných zkoušek 2014

20_02_2014 - vloženy informace o ubytování k mezinárodnímu sympoziu "FORM-WELD 2014"

05_02_2014 - spuštěna elektronická přihláška na mezinárodní sympozium "FORM-WELD 2014"

 

19_12_2013 - vložen přehled otázek ke zkoušce pro rok 2013 z předmětu "CTT - Technologie tváření"

21_11_2013 - vloženy zadání pro cvičení ze svařovny v předmětu "5TE - Technologie II"

15_11_2013 - vloženy první informace a 1.cirkulář k mezinárodnímu sympoziu "FORM-WELD 2014"

18_09_2013 - vloženy fotografie ze státních závěrečných zkoušek 2013

10_09_2013 - vloženy podklady pro cvičení z předmětu "HST - Speciální technologie tváření"

28_02_2013 - upraven přehled otázek ke zkoušce z předmětu "6SM - Strojírenská metrologie"

28_01_2013 - vloženy výukové podklady pro předmět "HT1 - Technologické projektování"

10_01_2013 - vloženy fotografie ze státních závěrečných zkoušek 2012

 

08_11_2012 - vloženy fotografie z XI. mezinárodního sympozia "FORM 2012"

17_08_2012 - vložen program sympozia "FORM 2012"

10_05_2012 - prodloužen termín registrace na mezinárodní sympozium "FORM 2012" do 25.5.2012

18_04_2012 - upraveny pokyny k DP a BP - ruší se licenční smlouva!

16_04_2012 - vloženy informace o ubytování k mezinárodnímu sympoziu "FORM 2012"

13_04_2012 - vloženy pokyny pro formátování příspěvku k mezinárodnímu sympoziu "FORM 2012"

04_04_2012 - vložen přehled otázek ke zkoušce z předmětu "Strojírenská metrologie"

02_04_2012 - vložen 1.cirkulář a předběžná přihláška k mezinárodnímu sympoziu "FORM 2012"

 

04_07_2011 - vloženy fotografie ze státních závěrečných zkoušek 2011

 

20_12_2010 - vložen přehled okruhů ke zkoušce z předmětu "HST - Speciální technologie tváření"

12_11_2010 - vložen přehled otázek ke zkoušce z předmětu "Speciální technologie výroby"

05_10_2010 - vloženy fotografie z X. mezinárodního sympozia "FORM 2010"

05_10_2010 - vloženy fotografie ze státních závěrečných zkoušek 2010

01_09_2010 - vložen program symposia FORM 2010

05_05_2010 - upraveny pokyny k odevzdání diplomových, resp. bakalářských prací s návazností na projekt OPUS

22_01_2010 - vložena pozvánka na přednášku firmy KISTLER

08_01_2010 - vložen 1.cirkulář, předběžná přihláška a informace o ubytování k mezinárodnímu sympoziu "FORM 2010"

 

11_12_2009 - vloženy základní informace k mezinárodnímu sympoziu "FORM 2010"

27_10_2009 - vloženy podklady pro cvičení předmětu "Technologie tváření"

07_07_2009 - vloženy doplňující informace ke zpracování diplomových, resp. bakalářských prací

03_07_2009 - vloženy fotografie ze státních závěrečných zkoušek 2009

03_04_2009 - změny týkající se odevzdání diplomových, resp. bakalářských prací

02_04_2009 - vložen přehled okruhů ke zkoušce z předmětu "Zkoušení materiálů a výrobků"

27_03_2009 - vloženy podklady pro předmět "Tvářecí nástroje"

09_03_2009 - aktualizováno personální složení odboru

09_03_2009 - vloženy publikace odboru za rok 2008

12_02_2009 - vloženo rohové razítko odboru pro výkresy v AutoCADu

07_01_2009 - doplněny informace týkající se zpracování a odevzdání diplomových, resp. bakalářských prací

05_01_2009 - vloženy fotografie z mezinárodního sympozia "FORM 2008"

 

11_11_2008 - vloženy podklady pro cvičení z předmětu "Technologické projekty a manipulace s materiálem"

11_11_2008 - vloženy podklady pro cvičení z předmětu "Počítačová podpora technologie"

11_11_2008 - vloženy podklady pro cvičení z předmětu "Technologické projektování"

07_11_2008 - vloženy podklady pro cvičení z předmětu "Nekonvenční technologie"

28_08_2008 - vložena přihláška účastníka na mezinárodní sympozium "FORM 2008"

19_08_2008 - vložen 2.cirkulář k mezinárodnímu sympoziu "FORM 2008"

08_02_2008 - vložen 1.cirkulář a předběžná přihláška k mezinárodnímu sympoziu "FORM 2008"

11_01_2008 - aktualizováno personální složení odboru

11_01_2008 - vloženy publikace odboru za rok 2007

07_01_2008 - upraveny závazné pokyny a vzory pro vypracování VŠPK (dle směrnic rektora a děkana)

 

20_12_2007 - vložen přehled okruhů ke zkoušce z předmětu "Technologie tváření"

04_12_2007 - vloženy fotografie ze setkání absolventů 2007

04_12_2007 - pro materiálové zkoušky je k dispozici zmodernizovaný zkušební stroj ZD40 (400kN)

25_06_2007 - vloženy fotografie ze státních závěrečných zkoušek 2007

08_01_2007 - vloženy fotografie z předvánoční katedrové schůze odborů technologie tváření a svařování

06_01_2007 - vloženy fotografie z exkurze v podnicích TOKOZ a ŽĎAS

 

21_12_2006 - vloženy publikace odboru za rok 2006

05_12_2006 - dne 14.12.2006 se uskuteční exkurze do podniků TOKOZ a ŽĎAS

14_11_2006 - vložena studijní opora k předmětu "Technologie tváření"

27_09_2006 - doplnění nových doktorandů odboru

23_09_2006 - vloženy fotografie z mezinárodní konference "FORM 2006"

28_06_2006 - vloženy fotografie ze státních závěrečných zkoušek 2006

19_06_2006 - vložena anglická verze 2.cirkuláře ke  konferenci "FORM 2006"

30_05_2006 - vložen 2.cirkulář ke konferenci "FORM 2006"

24_05_2006 - vloženy pokyny k vypracování článků a abstraktů do sborníku konference "FORM 2006"

14_05_2006 - vedoucím odboru byl od 1.5.2006 jmenován Doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc.

13_05_2006 - vloženy fotografie z exkurze v kovárnách TRIANGOLO Hulín a VIVA Zlín

08_05_2006 - vložen přehled témat ke SZZ z předmětů "Výrobní stroje" a "Přípravky a nástroje"

03_05_2006 - vložen přehled probíraného učiva z předmětů "Výrobní stroje" a "Přípravky a nástroje"

16_04_2006 - vložen přehled otázek ke zkoušce z předmětu "Strojírenská metrologie"

15_04_2006 - vloženy zadání pro cvičení z předmětů "Strojírenská metrologie", "Technologie II" a "Technologie III"

26_03_2006 - provedeny drobné úpravy v emailových adresách a publikacích zaměstnanců

22_02_2006 - dne 14.3.2006 se uskuteční exkurze do kováren TRIANGOLO Hulín a VIVA Zlín

20_02_2006 - vložen 1.cirkulář ke konferenci "FORM 2006"

22_01_2006 - vloženy podklady pro cvičení ze "Strojírenské metrologie"

04_01_2006 - vloženy témata bakalářských a diplomových prací pro rok 2006/2007

02_01_2006 - spuštění stránek