Odbor technologie tváření kovů a plastů

   

 

Základní informace

Úvod

Historie odboru

Pracoviště a vybavení

Uplatnění absolventů

Studium

Informace o studiu

Rozvrhy

Studijní opory

Podklady pro cvičení

Skripta ke stažení

Témata DP a BP

Pokyny a vzory k DP a BP

Studium v zahraničí

Výuka v angličtině

Personální složení

Zaměstnanci

Doktorandi

Věda a výzkum

Řešené granty

Publikace

Akce, konference

Konference FORM

Akce, exkurze

Kurzy, semináře

Fotogalerie

Ostatní

Aktuálně

Kde nás najdete

Kniha návštěv

Rozcestník

 

Podklady pro cvičení

HE2

Experimentální metody

cvičení 1-10 - PDF (Forejt, Píška, Humár, Janíček - 5,2 MB)

EMM

Mechanizace, automatizace a manipulace

robot ve tváření (GCS) - PPT (Štroner -523 kB)

HNE

Nekonvenční technologie

cvičení 1 - PDF (Štroner -1,46 MB)

cvičení 2 - PDF (Štroner - 1,79 MB)

zaválcování trubek - PPT (Štroner - 2,99 MB)

DPP

Počítačová podpora technologie

mm-KAUZA-X - PPT (Hlavenka, Štroner, Kubík - 173 kB)

mm-KAUZA-X/schema - PDF (Štroner - 141 kB)

tvorba variant - PPT (Štroner - 2,94 MB)

FPN

Přípravky a nástroje

přehled probíraného učiva - PDF (Novotný - 73 kB)

FET

Seminář k bakalářské práci

ekonomika technologií - PDF (Mrňa - 100 kB)

HD4

Seminář k diplomové práci

ekonomika technologií - PDF (Mrňa - 100 kB)

6SM

Strojírenská metrologie - měření neelektrických veličin elektrickou cestou

cvičení 1/ zadání - PDF (Podaný)

cvičení 1 - PDF (Podaný - 88 kB)

cvičení 2/zadání - PDF (Podaný)

cvičení 2 - PDF (Podaný - 130 kB)

cvičení 3/zadání - PDF (Podaný)

cvičení 3 - PDF (Podaný - 123 kB)

přehled otázek  ke zkoušce (Jankových, Kaňa, Podaný)

ESV

Speciální technologie výroby

přehled otázek  ke zkoušce (Novotný - 67 kB)

HST

Speciální technologie tváření

cvičení/hydroform - PDF (Peterková - 80 kB)

cvičení/lemování 1 - PDF (Peterková - 156 kB)

cvičení/limitní diagramy - PDF (Peterková - 87 kB)

cvičení/mechanické lisy - PDF (Peterková - 72 kB)

cvičení/ohyb s tahem - PDF (Peterková - 119 kB)

cvičení/ohyb trubek - PDF (Peterková - 143 kB)

cvičení/přesné kování 1 - PDF (Peterková - 86 kB)

cvičení/přesné kování 2 - PDF (Peterková - 85 kB)

cvičení/radiální vypínání - PDF (Peterková - 95 kB)

cvičení/smykové tlačení 1 - PDF (Peterková - 86 kB)

cvičení/smykové tlačení 2 - PDF (Peterková - 81 kB)

cvičení/superplasticita - PDF (Peterková - 131 kB)

cvičení/tváření vysokými rychlostmi - PDF (Peterková)

přehled otázek  ke zkoušce - PDF (Peterková)

přehled otázek  ke zkoušce - kombinované - PDF (Peterková)

HT1

Technologické projektování

cvičení/kapacitní propočet generelu - PDF (Štroner - 101 kB)

cvičení/kapacitní propočet svařovny - PDF (Štroner - 89 kB)

cvičení/kapacitní propočet slévárny - PDF (Štroner - 76 kB)

cvičení/kapacitní propočet lisovny - PDF (Štroner - 112 kB)

cvičení/kapacitní propočet kovárny - PDF (Štroner - 211 kB)

cvičení/značky pro postupové grafy - PDF (Štroner - 67 kB)

ETM

Technologické projekty a manipulace s materiálem

cvičení/kapacitní propočet generelu - PDF (Štroner - 101 kB)

cvičení/kapacitní propočet svařovny - PDF (Štroner - 89 kB)

cvičení/kapacitní propočet slévárny - PDF (Štroner - 76 kB)

cvičení/kapacitní propočet lisovny - PDF (Štroner - 112 kB)

cvičení/kapacitní propočet kovárny - PDF (Štroner - 211 kB)

cvičení/značky pro postupové grafy - PDF (Štroner - 67 kB)

manipulace s materiálem - PDF (Štroner)

5TE

Technologie II

cvičení 1/stříhání/ zadání - PDF (293 kB)

cvičení 2/ohýbání a tažení/ zadání - PDF (410 kB)

cvičení 3/pěchování/ zadání - PDF (369 kB)

cvičení 4+5/kování/ zadání - PDF (286 kB)

cvičení 6/svařovna1/ zadání - PDF (Kratochvil - 665kB)

cvičení 7/svařovna2/ zadání - PDF (Kratochvil - 319 kB)

cvičení 8/svařovna3/ zadání - PDF (Kratochvil - 313 kB)

6T3

Technologie III

cvičení 1/ zadání - PDF (Podaný, Peterková)

cvičení 2/ zadání - PDF (Podaný, Peterková)

cvičení 3/ zadání - PDF (Podaný, Peterková)

cvičení 4/ zadání - PDF (Podaný, Peterková)

cvičení 5/ zadání - PDF (Podaný, Peterková)

cvičení 6/ zadání - PDF (Podaný, Peterková)

cvičení 7/ zadání - PDF (Podaný, Peterková)

cvičení 8/ zadání - PDF (Podaný, Peterková)

přehled otázek k písemce - PDF (Podaný, Peterková)

CTT

Technologie tváření

cvičení 1/ zadání - PDF (Podaný - 69 kB)

cvičení 2/ zadání - PDF (Podaný - 105 kB)

cvičení 3/ zadání - PDF (Podaný - 105 kB)

cvičení 4/ zadání - PDF (Podaný, Peterková - 99 kB)

cvičení 5/ zadání - PDF (Podaný, Peterková  - 100 kB)

cvičení 6/ zadání - PDF (Podaný, Peterková  - 99 kB)

cvičení 7/ zadání - PDF (Podaný, Samek - 91 kB)

cvičení 8/ zadání - PDF (Podaný, Samek - 60 kB)

cvičení 9/ zadání - PDF (Podaný, Samek - 61 kB)

přehled otázek ke zkoušce - PDF (Podaný)

HTA

Teorie tváření

cvičení 1-12 - PDF (Forejt - 5,6 MB)

cvičení 1/ zadání - PDF (Šlais - 75 kB)

cvičení 2/ zadání - PDF (Šlais - 91 kB)

cvičení 3/ zadání - PDF (Šlais - 102 kB)

cvičení 4/ zadání - PDF (Šlais - 92 kB)

cvičení 5/ zadání - PDF (Šlais - 93 kB)

cvičení 6/ zadání - PDF (Šlais - 116 kB)

cvičení 7/ zadání - PDF (Šlais - 84 kB)

cvičení 8/ zadání - PDF (Šlais - 85 kB)

cvičení 9/ zadání - PDF (Šlais - 85 kB)

cvičení 10/ zadání - PDF (Šlais - 97 kB)

cvičení 11/ zadání - PDF (Šlais - 252 kB)

HTN

Tvářecí nástroje

vstřikovací formy - PDF (Žák - 3,83 MB)

HVS

Výrobní stroje

přehled probíraného učiva - PDF (Novotný - 72 kB)

FVZ

Výrobní stroje a zařízení

přehled probíraného učiva - PDF (Novotný - 72 kB)

DZM

Zkoušení materiálů a výrobků

přehled okruhů ke zkoušce - PDF (Žák - 37 kB)