Odbor technologie tváření kovů a plastů

 

Doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc.

 

 

Zařazení: docent

Funkce: vedoucí odboru

Kancelář: A1/1623

Telefon: 54114 2632

Fax: 54114 2632

E-mail: danek.l@fme.vutbr.cz

id: 27421

   

Odborné zaměření:

Studium na VUT – FS (katedra dopravních a manipulačních zařízení), disertace v oboru Strojírenská technologie (Vojenská akademie v Brně 1984), člen České svářečské společnosti. Docent v oboru svařování. Autor nebo spoluautor 26 výzkumných a vědeckých prací.

  • Svařování

  • Pájení

  • Žárové nástřiky

Pedagogické zaměření:

Přednášky a cvičení ve výuce bakalářského i magisterského studia VUT – FSI v předmětech:

  • Teorie a technologie svařování

  • Technologie svařování

včetně konzultační činnosti a vedení studentů doktorandského studia. Člen státní zkušební komise na VUT – FSI, spoluautor šesti vysokoškolských skript. 

Význačné publikace:

Do roku 2005

  1. DANĚK, L., aj.: Strojírenská příručka, Svazek 8, díl Y – Pevné spojování součástí. SCIENTIA, s.r.o., Praha 1998.

  2. DANĚK, L., CENEK M., RŮŽIČKA, D.: Způsob desoxidace termicky nanášených vrstev. Vynález. Autorské osvědčení C 253 852