Odbor technologie tváření kovů a plastů

   

 

Základní informace

Úvod

Historie odboru

Pracoviště a vybavení

Uplatnění absolventů

Studium

Informace o studiu

Rozvrhy

Studijní opory

Podklady pro cvičení

Skripta ke stažení

Témata DP a BP

Pokyny a vzory k DP a BP

Studium v zahraničí

Výuka v angličtině

Personální složení

Zaměstnanci

Doktorandi

Věda a výzkum

Řešené granty

Publikace

Akce, konference

Konference FORM

Akce, exkurze

Kurzy, semináře

Fotogalerie

Ostatní

Aktuálně

Kde nás najdete

Kniha návštěv

Rozcestník

 

Řešené granty

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti odboru bylo v uplynulých letech orientováno především na řešení grantových a dalších vědecko-výzkumných úkolů v následujících oblastech::

 • Simulace a experimentální ověřování objemového tváření za tepla i za studena (kování, pěchování, protlačování) - mezinárodní projekt Copernicus

 • Dynamické vlastnosti materiálů po plastické deformaci při reálných rychlostech deformace - projekt GAČR

 • Studium vlastností materiálů pod vlivem plastické deformace a stanovení křivek přetvárných odporů - projekt GAČR

 • Definování parametrů a závislostí při tváření nekruhových profilů - projekt GAČR

 • Matematické modelování technologií tváření s využitím výpočetní techniky

 • Prognostika mezních stavů na plasticky přetvořených výtvarcích z tenkého plechu

 • Vysokorychlostní deformace ve výuce inženýrského studia - projekt MŠMT

 • Aplikace kompaktní keramiky a plazmových keramických vrstev při výrobě tvářecích nástrojů

 • Optimalizace geometrických parametrů složených tvářecích nástrojů - projekt FSVUT

 • Tvařitelnost vybraných materiálů za studena - projekt FSVUT

 • Mechanické vlastnosti vybraných ocelí za vyšších rychlostí deformace GAČR

 • Simulace a modelování tvářecích procesů

 • Tvařitelnost plechů s povrchovou úpravou

 • Tvorba databáze materiálových modelů k predikci chování materiálu v tvářecím procesu

Mimo uvedené grantové úkoly a úkoly, řešené v rámci výzkumného záměru je pracovníky odboru tváření řešena rovněž řada úkolů v rámci aktivit hospodářské činnosti a technické pomoci, realizované na základě spolupráce s průmyslovými podniky.


Výsledky grantů

Databáze materiálových modelů k predikci chování materiálů v tvářecím procesu (Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.)