Odbor technologie tváření kovů a plastů

Vítejte na stránkách Odboru technologie tváření kovů a plastů FSI VUT v Brně

 

Základní informace

Úvod

Historie odboru

Pracoviště a vybavení

Uplatnění absolventů

Studium

Informace o studiu

Rozvrhy

Studijní opory

Podklady pro cvičení

Skripta ke stažení

Témata DP a BP

Pokyny a vzory k DP a BP

Studium v zahraničí

Výuka v angličtině

Personální složení

Zaměstnanci

Doktorandi

Věda a výzkum

Řešené granty

Publikace

Akce, konference

Konference FORM

Akce, exkurze

Kurzy, semináře

Fotogalerie

Ostatní

Aktuálně

Kde nás najdete

Kniha návštěv

Rozcestník

 

Novinky

12_12_2017 - upraven přehled otázek ke zkoušce z předmětu "CTT - Technologie tváření"

12_09_2017 - upravena zadání pro cvičení v předmětu "5TE - Technologie II"

24_07_2017 - vloženy fotografie ze státních závěrečných zkoušek 2017

21_07_2017 - vloženy fotografie z exkurze do firmy ŽĎAS. a.s.

29_03_2017 - dne 4.5.2017 se uskuteční exkurze do firmy ŽĎAS (podrobnosti po rozkliknutí)

starší zprávy

Profil odboru

Odbor technologie tváření kovů a plastů zajišťuje přípravu odborníků s širokým uplatněním ve všech oblastech technologie výroby. Posluchač má možnost seznámit se v průběhu studia teoreticky i prakticky se všemi druhy technologie tváření jak kovů, tak i plastů. Výuka probíhá v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru a absolvent má možnost získat i základní znalosti z oblastí výrobně souvisejících technologií obrábění, svařování, slévání a dalších odborných disciplín.  Samozřejmostí je podpora výuky využitím výpočetní, měřící a tvářecí techniky, která tvoří základní vybavenost jednotlivých laboratoří odboru.

Studium, realizované odborem technologie tváření kovů a plastů v magisterském a bakalářském studijním programu je uskutečňováno v rámci oboru 23-07-8 Strojírenská technologie ve specializaci 02 (Tváření + svařování).


Nabízíme

Vzhledem k potenciálu zkušených pracovníků, tvořících personální obsazení odboru nabízíme průmyslovým podnikům i podnikatelům služby v následujících oblastech:

  • Zpracování konstrukčních a technologických projektů strojů a nástrojů v oblasti technologie tváření

  • Provádění experimentů, měření, zkoušek a celkového ověřování tvářecích technologií a nástrojů

  • Provádění základních tvářecích operací na strojích v těžké laboratoři lisovny

  • Měření mechanických a fyzikálních vlastností při přetvoření materiálů

  • Pevnostní analýzy tvářecích nástrojů s využitím metody konečných prvků

  • Zpracování databází a dílčích rešerší ze všech oborů tváření a zkoušení materiálů

  • Zajištění školení a odborných kurzů PGS a CŽV v oblasti simulace a modelování tvářecích procesů a dalších oblastí činností odboru

  • Provádění konzultací, poradenské a znalecké činnosti v oboru

  • Známkovou a patentovou kancelář

                   Optimalizováno pro IE6, 1024x768 (kompatibilní s Operou a Mozillou)

Copyright © 2005 [Soptik]. Všechna práva vyhrazena.
Poslední aktualizace: 12. 12. 2017