Odbor technologie tváření kovů a plastů

 

Katedrová schůze odborů technologie tváření a svařování - prosinec 2005