Odbor technologie tváření kovů a plastů

   

 

Základní informace

Úvod

Historie odboru

Pracoviště a vybavení

Uplatnění absolventů

Studium

Informace o studiu

Rozvrhy

Studijní opory

Podklady pro cvičení

Skripta ke stažení

Témata DP a BP

Pokyny a vzory k DP a BP

Studium v zahraničí

Výuka v angličtině

Personální složení

Zaměstnanci

Doktorandi

Věda a výzkum

Řešené granty

Publikace

Akce, konference

Konference FORM

Akce, exkurze

Kurzy, semináře

Fotogalerie

Ostatní

Aktuálně

Kde nás najdete

Kniha návštěv

Rozcestník

 

Symposium FORM-WELD 2016

       The Symposium is focused on machines, technologies and materials for forming and welding.

 

The programme of the first Symposium day is reserved for the presentations of domestic and foreign manufacturers and suppliers of technologies, tools and materials for forming and welding. The second Symposium day is mainly devoted to presenting the results of science and research activities in the areas of forming and welding technologies and materials, and is designed for registered Symposium participants under the terms given below.

Original scientific contributions will be peer-reviewed and published in the MM Science Journal (indexed in Scopus), or you can have your contribution published in the Kovárenství journal (without indexation, only contributions focused on bulk forming).

The official languages of the Symposium are English, Czech and Slovak.

 

1.cirkulář

First circular

 
  Přihláška účastníka

Registration form

 
  Informace o ubytování

Information on accommodation

 
 

-

Instruction for authors - paper in MM Science Journal

Copyright transfer declaration_MM-Science Journal

Paper review form_MM-Science Journal

 
 

Pokyny pro autory - článek v Kovárenství (*.doc)

Instruction for authors - paper in Kovárenství (*.doc)

 
 

Program symposia

 Symposium programme

 

Organizational Committee:

Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.

Ing. Kamil Podaný, Ph.D.

Prof. Ing. Miroslav PÍŠka, CSc. 

Ing. Eva PETERKOVÁ, Ph.D.

Prof. Ing. Radko SAMEK, CSc.

Ing. Ladislav Žák, Ph.D.

Doc. Ing. Ladislav DANĚK, CSc.  

Ing. Jaromír DVOŘÁK, Ph.D.

Doc. RNDr. Libor MRŇA, Ph.D.

Ing. Jaroslav KUBÍČEK

Chair:

Ing. Kamil Podaný, Ph.D.

Head of Departments

form-weld@fme.vutbr.cz

Tel.: +420 541 143 250

Symposium Secretariat:

Irena Blatná, DiS.

Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology

Institute of Manufacturing Technology

- Department of Metal Forming and Plastics

- Department of Welding Technology and Surface Treatment

Technická 2896/2, Brno 616 69

form-weld@fme.vutbr.cz

Tel.: +420 541 142 633