Odbor technologie tváření kovů a plastů

   

 

Základní informace

Úvod

Historie odboru

Pracoviště a vybavení

Uplatnění absolventů

Studium

Informace o studiu

Rozvrhy

Studijní opory

Podklady pro cvičení

Skripta ke stažení

Témata DP a BP

Pokyny a vzory k DP a BP

Studium v zahraničí

Výuka v angličtině

Personální složení

Zaměstnanci

Doktorandi

Věda a výzkum

Řešené granty

Publikace

Akce, konference

Konference FORM

Akce, exkurze

Kurzy, semináře

Fotogalerie

Ostatní

Aktuálně

Kde nás najdete

Kniha návštěv

Rozcestník

 

Vzdělávací kurzy a semináře

Odbor technologie tváření kovů a plastů nabízí zájemcům z firem státního i soukromého sektoru možnost doplnění znalostí z oblasti plošného a objemového tváření, včetně počítačové podpory vybraných technologií.

Nedílnou součástí osnov kurzu je oblast automatizace ve tváření a konstrukce nástrojů pro lisy. V minulosti odbor technologie tváření kovů a plastů zajišťoval krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací kurzy pro potřeby růstu kvalifikace vybraných techniků a inženýrů u firem, např. Metalplast Lipník nad Bečvou s.r.o., Neumayer CR (nyní Metaldyne Oslavany) s.r.o., TRANZA a.s. - závod Břeclav, MANN + HUMMEL (CZ) Nová Ves a další.

Účastníci kurzu získají nejnovější poznatky z oblasti tváření kovů a slitin od renomovaných pedagogů z uznávané instituce, jako je Vysoké učení technické v Brně. Oblast tváření je nedílnou součástí strojírenské technologie, která tvoří akreditovaný obor na FSI VUT v Brně (FEANI od r.1996).

Příklady realizovaných kurzů:

  • "Výrobní postupy a kapacitní propočty u technologických procesů" (Jihomoravská armaturka Hodonín)

  • "Technologie plošného tváření" (vzdělávací servis Sekurkon Praha, pak Brno)

  • "Technologie objemového tváření" (vzdělávací servis Sekurkon Praha, pak Brno)

  • "Automatizace v tváření" (VUT - odbor technologie tváření FSI Brno)

  • "Technologie protlačování ocelí" (Neumayer Oslavany s.r.o.)

  • "Technologie plošného tváření a materiály ve tváření" (TRANZA Břeclav a.s.)

  • "Technologie plošného tváření" (MANN + HUMMEL )

  • "Technologie plošného a objemového tváření" (Honeywell, spol. s r.o.)

 

 

Bližší informace a přihlášky si vyžádejte na adrese:

FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie - odbor technologie tváření kovů a plastů

Ing. Kamil Podaný, Ph.D. 

Technická 2896/2, 616 69 Brno

Tel: 541143250

E-mail: podany@fme.vutbr.cz