Odbor technologie tváření kovů a plastů

 

Laboratoř rychlých deformací a modelování tvářecích procesů

Laboratoř  vysokých  rychlostí  deformace - LVRD   byla zřízena na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně při Ústavu strojírenské technologie, odboru technologie tváření kovů a plastů v r.1994 za podpory ÚFM AV České republiky. Experimentální pneumatická zařízení – kanóny umožňují provádět Taylorův test -TAT (Taylor anvil test) a Hopkinsonův test-HT (Hopkinson pressure bar test- HPBT). Laboratoř VRD je na základě smlouvy využívána i Lesnicko- dřevařskou fakultou-LDF Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity - MZLU v Brně. Jde o ojedinělé, v Evropě unikátní zařízení.

Laboratoř je vybavena měřícím a vyhodnocovacím zařízením  (tenzometrické, kapacitní snímače, bezkontaktní snímače teploty, digitální paměťové osciloskopy Tektronix 210 a HP54624A) s řídicími počítači PCi III. generace s vyhodnocovacím software. Laboratoře je především využívána při řešení grantových projektů a výzkumných záměrů, ve výuce i při řešení současných problémů průmyslové a vojenské praxe. V rámci laboratoře jsou řešena 3 témata doktorandského studia.

                    

Pneumatický kanón pro Taylorův test                                                    Pneumatický kanón pro Hopkinsonův test