Odbor technologie tváření kovů a plastů

 

Laboratoř tváření plechu a mechanických zkoušek

Laboratoř je vybavena zkušebním zařízením pro zkoušku hlubokotažnosti plechů a pásů a zařízením Surtronic pro měření a vyhodnocení struktury povrchu.

 

Erichsenova zkouška

ERICHSEN F4 je zkušební zařízení určené ke stanovení schopností kovových plechů a pásů.

Zkouška spočívá v zatlačování tažníku s kulovým zakončením do zkušebního tělesa sevřeného mezi tažnicí a přidržovačem až do vzniku průchozí trhliny. Výsledkem zkoušky je změřená hloubka prohloubení stanovená na základě pohybu tažníku a vyhodnocuje schopnosti plechů se plasticky deformovat. ERICHSEN F4 je napojen na snímací a vyhodnocovací jednotku zn. HEIDENHAIN ke stanovení prohloubení IE s přesností 0,001 mm.

Měření drsnosti

Surtronic 3+1 je přenosný kompaktní přístroj pro měření struktury povrchu kovových i nekovových materiálů jak v dílně, tak i v laboratoři. Použitelné parametry pro vyhodnocení struktury jsou následující: Ra, Rq, Rt, Ry, Rz a Sm.

Možností přístroje je také stanovení parametru vlnitosti povrchu

Výsledky měření jsou zobrazeny na LCD panelu a mohou být převedeny na připojenou tiskárnu nebo počítač k dalšímu vyhodnocení díky software Taly Profile.