Odbor technologie tváření kovů a plastů

   

 

Základní informace

Úvod

Historie odboru

Pracoviště a vybavení

Uplatnění absolventů

Studium

Informace o studiu

Rozvrhy

Studijní opory

Podklady pro cvičení

Skripta ke stažení

Témata DP a BP

Pokyny a vzory k DP a BP

Studium v zahraničí

Výuka v angličtině

Personální složení

Zaměstnanci

Doktorandi

Věda a výzkum

Řešené granty

Publikace

Akce, konference

Konference FORM

Akce, exkurze

Kurzy, semináře

Fotogalerie

Ostatní

Aktuálně

Kde nás najdete

Kniha návštěv

Rozcestník

 

Studijní opory

Činnost v preprocesingu simulačních software s ukázkami

sylabus - PDF (Kopřiva - 3,5 MB)

Experimentální metody - laboratorní cvičení

sylabus - PDF (Forejt, Píška, Humár, Janíček - 5,2 MB)

Mechanizace a automatizace

zkrácené učební texty - PDF (Rumíšek - 561 kB)

tabulky a obrázky - PDF (Rumíšek - 460 kB)

mechanizace ve strojírenství - PDF (Rumíšek - 1,3 MB)

roboty a manipulátory - PDF (Rumíšek - 0,8 MB)

Měření neelektrických veličin pomocí tenzometrů

instruktážní videofilm (Podaný, Řiháček - 95 MB)

Normativy vybraných tvářecích operací

sylabus - PDF (Novotný - 985 kB)

Oborový projekt 2

sylabus - PDF (Forejt - 5,7 MB)

Počítačová podpora technologie

sylabus a příklady - ZIP (Řiháček)

Přípravky a nástroje

sylabus - PDF (Novotný, Zemčík - 12,9 MB)

Ročníkový projekt I.

sylabus - PDF (Forejt - 2,5 MB)

Software přímé podpory výpočtů v teorii a technologii tváření

manuál - PDF (Forejt - 0,5 MB)

program - ZIP  (Forejt - 22 MB)

Speciální technologie výroby

sylabus - PDF (Novotný, Píška - 5 MB)

Technological Projects

instruktážní videofilm (Forejt - 134 MB)

Technologické projektování

instruktážní videofilm (Forejt, Krejčová - 130 MB)

využití simulačního modelování v technologickém projektování - PDF (Varjan, Rumíšek, Dohnal - 1,7 MB)

Technologické projekty a manipulace s materiálem

sylabus - PDF (Rumíšek - 273 kB)

tabulky a obrázky - PDF (Rumíšek - 1,3 MB)

Technologie III - manipulace s materiálem

sylabus - PDF (Štroner - 25 MB)

Technologie tváření

sylabus - HTM (Dvořák, Marečková - 4,5 MB)  

Technologie výroby I. - tváření

sylabus - PDF (Gajdoš - 1,8 MB)

Teorie tváření - návody do cvičení

sylabus - PDF (Forejt - 5,6 MB)

Výrobní stroje a zařízení

sylabus - PDF (Novotný - 16 MB)

Závěrečný projekt

sylabus - PDF (Forejt - 4 MB)