Odbor technologie tváření kovů a plastů

 

Známková a patentová kancelář

Patentový zástupce

Evropský patentový zástupce

Evropský zástupce pro ochranné známky a průmyslové vzory

Doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. 

Svatopluka Čecha 106a, 612 00 Brno

Tel: +420 737 243 124, +420 54114 2624

Fax: +420 549 241 398, +420 54114 2631

E-mail: jspacek@tm-agency.cz, spacek@fme.vutbr.cz