Odbor technologie tváření kovů a plastů

   

 

Základní informace

Úvod

Historie odboru

Pracoviště a vybavení

Uplatnění absolventů

Studium

Informace o studiu

Rozvrhy

Studijní opory

Podklady pro cvičení

Skripta ke stažení

Témata DP a BP

Pokyny a vzory k DP a BP

Studium v zahraničí

Výuka v angličtině

Personální složení

Zaměstnanci

Doktorandi

Věda a výzkum

Řešené granty

Publikace

Akce, konference

Konference FORM

Akce, exkurze

Kurzy, semináře

Fotogalerie

Ostatní

Aktuálně

Kde nás najdete

Kniha návštěv

Rozcestník

 

Pracoviště a vybavení

K zajišťování vědecko - výzkumné činnosti odboru, výchově doktorandů a výuce posluchačů specializace slouží mimo výukových učeben rovněž odborné a úzce specializované laboratoře s dobrým technickým vybavením včetně výpočetní techniky a měřících aparatur.

Detail pracoviště

Laboratoř rychlých deformací a modelování tvářecích procesů

Kontaktní osoba: Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.

Laboratoř  vysokých  rychlostí  deformace byla zřízena na FSI VUT v Brně při ÚST, odboru technologie tváření v r.1994 za podpory ÚFM AV České republiky. Experimentální pneumatická zařízení – kanóny umožňují provádět Taylorův test -TAT (Taylor anvil test) a Hopkinsonův test-HT (Hopkinson pressure bar test- HPBT).

Detail pracoviště

Laboratoř měření tvrdosti

Kontaktní osoba: Vojtěch Řiháček

Laboratoř je vybavena tvrdoměrem ZWICK 3212 s CCD kamerou, která spolu s PC a SwtestExpert zajišťuje digitální přenos obrazu vtisku na monitor a jeho vyhodnocení.

Detail pracoviště

Laboratoř mikrostruktur a obrazové analýzy

Kontaktní osoba: Jarmila Houdková

Laboratoř je vybavena optickým mikroskopem NEOPHOT 32, prohlížecími mikroskopy, stereomikroskopem a obrazovou analýzou  firmy Laboratory Imaging Praha.

Detail pracoviště

Laboratoř tváření plechu a mechanických zkoušek

Kontaktní osoba: Doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.

Laboratoř je vybavena zkušebním zařízením pro zkoušku hlubokotažnosti plechů a pásů ERICHSEN F4 se snímací jednotkou HEIDENHAIN s přesností stanovení prohloubení v 0,001 mm a zařízením Surtronic 3+1 pro měření a vyhodnocení struktury povrchu a vlnitosti plechu s výsledky měření na LCD panelu, které mohou být také převedeny na připojenou tiskárnu nebo počítač k dalšímu vyhodnocení.

Detail pracoviště

Laboratoř výpočetní techniky

Kontaktní osoba:  Ing. Miloslav Kopřiva

Počítačová laboratoř je vybavena výkonnými výpočetními stanicemi na platformě Windows, jejichž výpočetní výkon i vybaveni postačují pro efektivní využití softwaru pro výuku i bakalářské a diplomové práce.

Detail pracoviště

Laboratoř simulování tvářecích procesů

Kontaktní osoba: Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.

Laboratoř simulaci tvářecích procesů byla zřízena v roce 1999. Je vybavena dvouprocesorovým počítačem INTEGRA9000 k využití software ANSYS a LS DYNA 3D na počítači VUT JUMBO. Umožňuje m.j.simulace kompresních testů v prostředí software LS DYNA 3D. Dále umožňuje počítačovou podporu teoretických a technologických řešení tvářecích procesů.

Detail pracoviště

Laboratoř pěchovacích zkoušek

Kontaktní osoba: Vojtěch Řiháček

Laboratoř je vybavena lisem a elektrickou pecí pro provádění pěchovacích zkoušek a jejich vyhodnocení.

Detail pracoviště

Těžká lisovna a kovárna

Kontaktní osoba: Vojtěch Řiháček

Pracoviště slouží pro zajištění výuky studentů a praktické ukázky práce na strojích.

Detail pracoviště

Laboratoř mechanických vlastností materiálů

Kontaktní osoba: Ing. Kamil Podaný

Materiálová laboratoř vybavená zkušebním strojem ZD 40 (400kN). Stroj je opatřen vestavěným inkrementálním délkovým snímačem polohy příčníku s rozlišením 0,01 mm a snímačem síly s řídící jednotkou EDC 60 (chyba ± 1 %  - odpovídá třídě přesnosti 1). Umožňuje zatěžování vzorků v tahu, tlaku a ohybu a počítačové vyhodnocení vlastností materiálů.

Pro záznam a vyhodnocení zkoušek (tahová, tlaková a ohybová) je nainstalován program M-TEST v.1.7.

Detail pracoviště

Přípravna vzorků

Kontaktní osoba: Radomír Duchaň