Odbor technologie tváření kovů a plastů

 

Přípravky a nástroje - přehled témat k SZZ

 
 1. Rozdělení tvářecích nástrojů, zásady pro konstrukci.

 2. Nástroje pro stříhání na nůžkách, geometrie břitu nožů.

 3. Stříhání ve střihadlech - schéma nástroje, popis a funkce jednotlivých částí.

 4. Vodicí stojánky - druhy, vedení, materiál, použití.

 5. Střižné skříně kruhové a pravoúhlé, způsoby upínání. Dělené střižnice, zásady pro dělení, použití. Vložkované  střižnice, způsoby uchycení vložek, použití. Rychlovýměnné prvky.

 6. Střižníky - rozdělení, , způsoby upínání,  geometrie břitu střižníku a střižnice. Možnosti snížení střižné síly.

 7. Stopky – funkce, druhy, použití, umístění.

 8. Dorazy - funkce, rozdělení, zásady pro volbu dorazu. Schéma a použití dorazů – dorazy dopředné, zpětné,  pro lisování bez odpadu, načínací, načínací pro druhou řadu, spec. Pro druhou řadu, s rozstřihováním přepážky odpadu, boční odstřihovací nože, automatické dorazy. Výškové dorazy - použití.

 9. Vodící lišty – rozteč lišt, vůle, tolerance, přitlačovací palce, odpružené lišty, způsoby středění pásu.

 10. Hledáčky - funkce, umístění, druhy hledáčků , možnosti použití.

 11. Pevnostní kontrola střižníků a střižnic, tolerování střižníků a střižnic.

 12. Použití slinutých karbidů ve střižných nástrojích, způsoby upínání SK, zásady pro konstrukci.

 13. Nástroje pro malosériovou výrobu - stavebnicové nástroje - děrovací jednotky, funkce, použití. Elastická, desková, pružinová, pravítková střihadla.

 14. Ohýbací nástroje - geometrie funkčních částí, vůle mezi ohybníkem a ohybnicí, zamezení posuvu výlisku, nástroje pro ohyb V a U. Způsoby zmenšení odpružení, ohýbání o více než  90°, zakládací dorazy. Zakružovadla a lemovadla, rovnadla.

 15. Nástroje pro hluboké tažení, použití přidržovače, nástroje pro první á další tahy, tažná mezera, konstrukce tažníků a tažnic a jejich upínání, stírání výlisků s tažníku. Nástroje pro tažení komolých kuželů, polokoulí nebo čtvercových nádob. Nástroje pro nekonvenční metody  tažení.

 16. Protlačovací nástroje - zásady pro konstrukci, průtlačníky pro dopředné a zpětné protlačování,  dtto průtlačnice, stěrače, vyhazovače, bandážované průtlačnice.

 17. Kovací nástroje - zásady pro konstrukci, zápustky pro buchary, pro lisy klikové i vřetenové, upínání zápustek, nástroje pro vodorovné kovací lisy.

 18. Konstrukce dutiny zápustky – vliv smrštění, úkosy, zaoblení, vyhazovače, vložek, hloubka dutiny, volby velikosti zápustky, vedení zápustek. Renovace zápustek

 19. Materiály používané pro výrobu tvářecích nástrojů - pro tváření za tepla i studena. Tepelné zpracování.

   + důkladná znalost problematiky diplomové práce

Literatura:

 1. Hašek, V.: Kování, SNTL Praha, 1965

 2. Kolektiv: Lisování, SNTL Praha 1971

 3. Novotný, J., Langer, Z.: Stříhání a další způsoby dělení, SNTL 1980

 4. Bobčík, L.: Střižné nástroje pro malosériovou výrobu, SNTL 1983

 5. Novotný, K.: Tvářecí nástroje,  skripta VUT Brno, 1992

 6. kotouč, J. a  kol.: Tvářecí nástroje, ČVUT Praha, 1993

 7. STUDIJNÍ OPORY na Internetu FSI

Zpracoval: Doc. Ing. Karel Novotný, CSc.