Odbor technologie tváření kovů a plastů

 

Publikační činnost odboru za rok 2000

 1. BUCHAR,J., FOREJT,M. JOPEK,M., KŘIVÁNEK,I. Evaluation of constitutive relations for high strain rate behaviour using the Taylor Test. Journal Phys. IV France 10, 2000, p  Pr9-75 - Pr9-80. ISSN1155-4339

 2. FOREJT, M., JOPEK,M., BUCHAR,J. Plastic deformation at real compression rates. In METAL FORMING 2000. Proceedings of the 8thInternational Conference presented by the Hgf TU Krakow, Poland, 3-7 September 2000. Ed. Pietrzyk at al. Published by Balkema, Rotterdam, 2000. pp 729-732. ISBN 90 5809-157-0

 3. FOREJT,M., JOPEK,M., BUCHAR,J. Plastic deformation at real compression rates. In METAL FORMING 2000. Proceedings of the 8thInternational Conference presented by the Hgf TU Krakow, Poland, 3-7 September 2000. Ed. Pietrzyk at al. Published by Balkema, Rotterdam, 2000. pp 729-732. ISBN 90 5809-157-0

 4. FOREJT, M., JOPEK, M., BUCHAR,J.: Constitutive Equations for the Behaviour of BCC Steels at High Strain Rates. In : METAL 2000 Ostrava. Proceedings of the 9th International Metalurgical Conference, Symposium B presented by the TANGER, s.r.o. and CSNMT, Ostrava, May 16 – 18 2000. Published by TANGER Ostrava. Pp 214/1-214/6. CD ROM, ISBN 80-85988-48-8

 5. FOREJT,M., JOPEK,M. BUCHAR,J. Behaviour of BCC steels at hihg strain rates. (Chování tvářené oceli při vysokých rychlostech deformace).  In FORM 2000. Proceedings of the 5thInternational conference presented by the TU Institut of Technology of Brno, September 19-20, 2000. Edited by Forejt Milan. Published by Brno University of Technology, Printed by PC-DIR,Co.Ltd, Brno 2000, pp. 101-106. ISBN 80-214-1661-0

 6. FOREJT,M., BUCHAR,J., JOPEK,M. High strain rates compresion loading of BCC steels. In CO-MAT-TECH 2000. Proceedings of the 8th International research conference, presented by the MTF STU Trnava, Slovakia, October 19-20, 2000. Volume 1. Edited by Milan Turňa. Published by STU Bratislava, 2000, pp. 45-50. ISBN 80-227-1413-5

 7. FOREJT,M., JOPEK,M., KREJČÍ,J.. Effect of Deformation Changes on Microstructureof Forming Steels. In METAL 2001 Ostrava. Proceedings of the 10th International Metalurgical Conference, Symposium B presented by the TANGER, TU-VŠB and CSNMT, Ostrava, May 15. - 17. 2000. Printed by TANGER Ostrava. pp 21/1-21/6. CD ROM, ISBN 80-85988-56-9

 8. JOPEK,M. Měření rychlosti dopadu vzorku u Taylorova testu. Speed measurement by Taylor test. In FORM 2000. Proceedings of the 5thInternational conference presented by the TU Institut of Technology of Brno, September 19-20, 2000. Edited by Forejt Milan. Published by Brno University of Technology, Printed by PC-DIR,Co.Ltd, Brno 2000, pp. 95-100. ISBN 80-214-1661-0

 9. JOPEK,M., FOREJT,M. Vliv rychlosti deformace na strukturni změny uhlíkových ocelí. In Metody oceny struktury oraz wlasnośti materialów i wyrobów 2000. Proceedings of the "XV. Miedzynarodove sympozjum"at BTU FME Brno, December 6-8 2000. Volume 1. Mechanika 2000 - Zeszyty naukove Politechniky Opolskiej, Nr.263, zesyt 63, s.193-197. ISSN 1429-6055

 10. JOPEK,M.. Vývoj komponentů potřebných k správnému posouzení Taylorova testu. Development of a new components needed to right appreciation of Taylor Anvil Test. In Vědecko pedagogická konference ke 100 výročí FSI. Poster a příspěvek ve sborníku prací doktorandů FSI VUT v Brně, prosinec 5.-6.12.2000. s 129-132.ISBN 80 214-1764-1

 11. KOPŘIVA,M.: Simulace  mělkého tažení za tepla ( Simulation of hot shallow drawing ),In: 5th International Conference FORM 2000, Brno, September 19-20, 2000.   ISBN 80-214-1661-0,  Published by Brno University of Technology, 2000, p. 233-238

 12. MANNSBART, S.: Simulace objemového tváření za studena ( Simulation of bulk cold forming), In: 5th International Conference FORM 2000, Brno, September 19-20, 2000.   ISBN 80-214-1661-0,  Published by Brno University of Technology, 2000, p. 239-244

 13. NOVOTNÝ,K.:  Možnosti aplikace tváření za poloohřevu  ( The possibilities of warm forging application), In: 5th International Conference FORM 2000, Brno, September 19-20, 2000. ISBN 80-214-1661-0,  Published by Brno University of Technology, 2000, p. 211-214

 14. RUMÍŠEK,P.: Vývojové směry technologie tváření po roce 2000 ( Forming technology trends in 3rd millenium), In.: 5th International Conference FORM 2000, Brno, September 19-20, 2000. ISBN 80-214-1661-0,  Published by Brno, University of Technology, 2000, p. 33-42

 15. RUMÍŠEK,P.: Technologické a materiálové omezení tvářecího procesu a jejich vliv na konstrukci zápustek (Influence of technological and materials limits on forging tool designing),  In: 5th International Conference FORM 2000, Brno, September 19-20, 2000.   ISBN 80-214-1661-0,  Published by Brno University of Technology, 2000, p. 107-110