Odbor technologie tváření kovů a plastů

 

Publikační činnost odboru za rok 2001

 1. BUCHAR,J., KREJČÍ,J., FOREJT,M.. Response of Concrete to the Impact of Fragments Simulating Projectiles. Engineering MECHANICS,  2001, Vol.8, No 1, pp 63-69. ISSN 1210-2717

 2. BUCHAR,J., ROLC,S., FOREJT,M.: Vícevrstvé pancíře.Sborník semináře "Materiálová a výrobní problematika speciální techniky v hutních podnicích severomoravského regionu", Ostravica 24. -25.dubna 2001. .Ed.M.Tvrdý. 2001. Vydal VÍTKOVICE-Výzkum a vývoj s.r.o. s 97-104

 3. Buchar,J.-Krejčí,J.-Forejt,M.: Response of Concrete to the Impact of Fragments Simulating Projectiles. Engineering MECHANICS,ISSN 1210-2717, Vol.8, 2001, No1, p 63-69

 4. Černohous I., Gajdoš F., Janíček L.:Vliv velikosti úkosů na počet oprav dutiny zápustky a velikost opotřebení od výsledné třecí síly. In.: Sborník z mezinárodní konference Technológia´2001, ISBN 80-227-1567-0, II.díl, s. 315-318, SjF STU Bratislava 9/2001

 5. DVOŘÁK, M. : Výroba rotačních součástí z nerezové oceli smykovým tlačením. In: Sborník z mezinárodní konference “TECHNOLÓGIA  2001“ , ISBN 80-227-1567- 0, díl, s. 277 – 280, SjF STU Bratislava, 9/2001

 6. DVOŘÁK, M. : Problematika výroby rotačních tvarů z nerezové oceli  smykovým tlačením. Česko-německá konference. In.: Moderní technologie  zpracování ocelových i hliníkových plechů. Praha 3.-4.10.2001, sborník z konference na CD disku

 7. DVOŘÁK, M. : Trendy v oblasti tváření plechů. IDET 2001. In.: Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky. Sborník přednášek s mezinárodní účastí,  EP289, VA Brno, 2001, s.95-97

 8. DVOŘÁK,M. :  Theoretical and technological aspects of thread rolling. YUISSN 0350-2368, Journal for Technology of Plasticity, Novi Sad, p. 27-34

 9. DVOŘÁK,M., Prokop, J. : A Contribution to the Structure of Drawn Shells Produced by the Method of Hydromechanical Drawing, Journal for Technology of Plasticity, Novi Sad

 10. Forejt,M.-Jopek,M.-Krejčí,J.: Effect of Deformation Changes on Microstructure of Forming Steels. In.: 10th International Metalurgical and Materials Conference METAL 2001 Ostrava , Symposium B. CD ROM, ISBN 80-85988-56-9. TANGER s.r.o. Ostrava  May 15. - 17. 2001, pp 21/1-21/6

 11. FOREJT, M., JOPEK, M., KREJČÍ, J.: Effect of Deformation Changes on Microstructure of Forming Steels. In METAL 2001 Ostrava. Proceedings of the 10th International Metalurgical Conference, Symposium B presented by the TANGER, TU-VŠB and CSNMT, Ostrava, May 15. - 17. 2000. Printed by TANGER Ostrava. pp 21/1-21/6. CD ROM, ISBN 80-85988-56-9

 12. FOREJT,M., KREJČÍ,J., JOPEK,M., BUCHAR,J:. Relations between structure of material, strain rate and numerical simulations. In CO-MAT-TECH 2001. Proceedings of the 9th Intern. research conference, presented by the MTF STU Trnava, Slovakia, October 25-26, 2001. Volume 1. Printed by STU Bratislava 2001. pp. 64-69. ISBN 80-227-1591-3 

 13. Forejt,M.-Jopek.M.-Krejčí,J.-Krejčová,J.: Deformation of Steel for Forming Applications During Taylor Test in Dependence on Impact Velocity.. In 7th International.Conference TECHNOLÓGIA 2001, Bratislava, 11. - 12. September 2001. ISBN 80-227-1567-0. Vydavatelstvo STU Bratislava, 2001, Vol.II, p 748-751

 14. Forejt,M.-Krejčí,J.-Jopek,M.-Buchar,J: Relations Between Structure of Material, Strain Rate and Numerical Simulations. In.9th Intern. Research Conference CO-MAT-TECH 2001, Trnava, Slovakia, October 25-26. October 2001

 15. FOREJT,M., KREJČÍ,J., JOPEK,M., BUCHAR,J. Relations between structure of material, strain rate and numerical simulations. In CO-MAT-TECH 2001. Proceedings of the 9th Intern. research conference, presented by the MTF STU Trnava, Slovakia, October 25-26, 2001. Volume 1. Printed by STU Bratislava 2001. pp. 64-69. ISBN 80-227-1591-3

 16. FOREJT, M., SAMEK, R.: Numerical simulation and experiments describing the behaviour of BCC steels

 17. FOREJT,M., JOPEK,M., KREJČÍ,J., KREJČOVÁ,J.. Deformation of Steel for Forming Applications During Taylor Test in Dependence on Impact Velocity. In TECHNOLÓGIA 2001 Bratislava, Proceedings of the 7th International Conference presented by the STU Bratislava, September 11.-12. 2001. Volume 2. Printed by STU Bratislava. pp 748-751. ISBN 80-227-1567-0

 18. Janíček L., Maroš B.: Vliv povrchových vad na tvařitelnost vysoce tvárné oceli. In.: Sborník z mezinárodní konference Technológia´2001, ISBN 80-227-1567-0, I.díl, s. 670-673, SjF STU Bratislava 9/2001

 19. JOPEK,M. Modeling Mechanical Properties of Carbon Steels at High Strain Rates. In.3rd International Conference of PhD students. Proceedings presented by the University of Miskolc, Hungary, August 13-19 2001. Volume 1. Printed by ENGINEERING SCIENCIS.pp.211-216. ISBN 963 661 480-6

 20. Jopek,M.: Modelling Mechanical Properties of Carbon Steels at High Strain Rates. In.3rd International Conference of PhD. students. University of Miskolc, Hungary, ISBN 963 661 480-6 13-19.August 2001. ENGINEERING SCIENCIS Vol. I.p.211- 216   

 21. JOPEK.M., PERNICA,Z., FOREJT,M.. Chování materiálů za vyšších teplot a rychlostí deformace. In Metody oceny struktury oraz wlasnośti materialów 2001. Proceedings of the "XVI. Miedzynarodove sympozjum"at the Komorní Lhotka, December 11-13 2001. Volume 1. Mechanika 2001 - Zeszyty naukove Politechniky Opolskiej, Nr.279/2001, zesyt 72, s 85-88. ISSN 1429-6055

 22. JOPEK,M., FOREJT,M. Modelování mechanického chování uhlíkové oceli TRISTAL. In JUNIORMAT´01. Sborník mezinárodní konference vydán ČSNMT a ÚMI FSI VUT Brno, 19-20. září 2001. Vydání 1. Tiskárna Cicero Ostrava, s.176-177. ISBN 80 214-1885-0

 23. Novotný, K., Kopřiva, M.:  Rozšiřování konců trubek, In: Sborník z mezinárodní konference “TECHNOLÓGIA  2001“ , ISBN 80-227-1567-0, I. díl, s. 326 – 331, SjF STU Bratislava, 9/2001

 24. PERNICA,Z., JOPEK,M., FOREJT,M. Zkoušení materiálu pomocí Hopkinsonova testu. In JUNIORMAT´01. Sborník mezinárodní konference vydán ČSNMT a ÚMI FSI VUT Brno, 19-20. září 2001. Vydání 1. Tiskárna Cicero Ostrava, s.127-128. ISBN 80 214-1885-0

 25. Petruška J., Janíček L.: On the Evaluation of Strain Inhomogeneity by Hardness Measurement of Formed Products. In: Proceeding of the Inernational Conference AMPT´2001, Vol.2, Universidad Carlos III de Madrid, Legánes, Spain, Advances in Materials and Processing Technologies, ISBN 84- 95821-05-2 (all), Vol.2: ISBN 84-95821-07-9, pp 891- 898

 26. RUMÍŠEK,P.:  Vývoj systému pro predikci opotřebení kovacích zápustek (Development of a decision support systém for prediction of wear in forging dies), In.: TECHNOLÓGIA 2001 - 7th Iunternational Conference , Bratislava, Slovakia, September , 2001, Published by STU Bratislava, 2001, p. 396-399

 27. Rumíšek, P.: Příspěvek k rozvoji progresivních tvářecích technologií, In: Sborník z mezinárodní konference “TECHNOLÓGIA  2001“ , ISBN 80-227-1567-0, I. díl, s. 336 – 339, SjF STU Bratislava, 9/2001

 28. Rumíšek, P.: Technologie tváření na prahu třetího tisíciletí, Technický týdeník č. 25,  Praha  19. 6. 2001

 29. Žák, L.:  Příspěvek k problematice technologie zpracování povrchově upravených plechů, In: Sborník z mezinárodní konference “TECHNOLÓGIA  2001“ , ISBN 80-227-1567-0,   I. díl, s. 377 – 380, SjF STU Bratislava, 9/2001