Odbor technologie tváření kovů a plastů

 

Publikační činnost odboru za rok 2002

 1. DVOŘÁK, M. : Přesné tlačení plechu s teflonovou vrstvou se ztenčením stěny. Strojírenská technologie. 2002, Volume 7. No 2,  p. 15-18. ISSN 1211-4162

 2. DVOŘÁK, M. : Experimental verification of shear spinning of sheets with teflon coating. Jornal for technology of plasticity. 2002, Volume 27. No 1,  p. 11-17. ISSN 0350-2368

 3. DVOŘÁK, M. : Technologické aspekty válcování závitů válcovacími závitovými hlavami. In FORM 2002 Brno. M.Forejt. Proceedings of the 6thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines, 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming  September 16-18, 2002.Volume 1., pp. 167-173. ISBN 80-214-2162-2

 4. DVOŘÁK, M. : Experimentální ověření parametrů smykového tlačení plechu s povrchovou úpravou. In FORMING 2002 Luhačovice. Proceedings of the Intern.Conference Forming 2002, 1st ed. Luhačovice, VŠB - technická universita Ostrava, Polytechnika Slaska Katowice, Slovenská technická universita Bratislava Září 18, 2002.Volume 1. p 71-77. ISBN 83-910722-6-6

 5. DVOŘÁK,  M. : Technologie tažení plechů s využitím kapaliny. In Stroje a nástroje pro plošné tváření. Proceedings of the Seminář Stroje a nástroje pro plošné tváření, 1st ed. Praha, Česká společnost pro výzkum plechu Červen 5, 2002.Volume 1

 6. DVOŘÁK, M., ŽÁK, L., MATUŠKOVÁ J., ŘIHÁČEK,V., DUCHAŇ, R., MURGAŠ,J. :  Tvařitelnost plechu s teflonovou vrstvou a její adheze. Výzkumný záměr MSM 562100003: Rozvoj progresivních vysocepřesných strojírenských technologií. Dílčí výzkumná zpráva. FSI VUT v Brně, 2002, 49 s.

 7. FOREJT, M., KREJČÍ, J., JOPEK, M., BUCHAR, J, PERNICA, Z. : Dynamic models of formed materials. Acta Mechanica Slovaca. 2002, Volume 6. No 2,  p. 21-26. ISSN 1335-2393

 8. FOREJT, M., SAMEK, R. : Numerical simulation and experiments describing the behaviour of BCC steels at high strain rates. In ESAFORM 2002 Kraków. Proceedings of the 5th Intern. Esaform Conference on Material Forming, 1st ed. Kraków, Akademia Gorniczo-Hutnicza Kraków, Poland, April 14-17, 2002. Volume 1.p. 83-86. ISBN 83-7108-098-0

 9. FOREJT, M., BUCHAR, J. JOPEK, M., KREJČÍ, J. : Parametric numerical studies of the Taylor test. In METAL 2002 Hradec nad Moravicí. Proceedings of the 11th International Metalurgical & Materials Conference, Symposium B. 1st ed. Ostrava,  TANGER, TU-VŠB and CSNMT, Ostrava, May 14 - 16 2002. Volume 1. p 80/1-80/7. CD ROM, ISBN 80-85988-73-9

 10. FOREJT, M., KREJČÍ, J., JOPEK, M. : Optimalizace parametrů dynamických modelů tvářených materiálů. In FORM 2002 Brno. M.Forejt. Proceedings of the 6thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines, 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming  September 16-18, 2002.Volume 1. p 37-40. ISBN 80-214-2162-2

 11. FOREJT, M., PERNICA, Z., KRÁSNÝ, D., KREJČÍ, J., KREJČOVÁ,  J., ŘIHÁČEK,V., JOPEK,M. :  Tvorba databáze materiálových modelů k predikci chování materiálů v tvářecím procesu, část A . Výzkumný záměr MSM 562100003: Rozvoj progresivních vysocepřesných strojírenských technologií. Dílčí výzkumná zpráva. FSI VUT v Brně, 2002, 22 s.

 12. FOREJT, M:. .Ročníkový projekt I. [ online]. Studijní opory pro podporu samostudia v oboru „Strojírenská technologie“ BS studijního programu „Strojírenství“. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2002,  75 s. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 13. FOREJT, M. : Závěrečný projekt – metodika projektu, [ online]. Studijní opory pro podporu samostudia v oboru „Strojírenská technologie“ BS studijního programu „Strojírenství“. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2002, 50 s. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 14. GAJDOŠ, F. : Technologie výroby I., [ online]. Studijní opory pro podporu samostudia v oboru „Strojírenská technologie“ BS studijního programu „Strojírenství“. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2002,  40 s. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 15. GAJDOŠ, F., PODANÝ, K.: Analytické řešení rychlosti tečení kovu do výronku. In FORM 2002 Brno. M.Forejt. Proceedings of the 6thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines, 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming  September 16-18, 2002.Volume 1. p 173-177. ISBN 80-214-2162-2

 16. JANÍČEK L., PETRUŠKA J., MAROŠ B., RUSZ S.: Cold forming of bolts without thermal treatment. In METAL FORMING 2002, Birmingham, Journal of Materials Processing Technology 125-126 2002. Elsevier Science B.V.2002, PII 0924-0136(02)00335-7, pp 341- 346, University of Birmingham, Great Britain

 17. JANÍČEK, L., MAROŠ B., DOUBRAVSKÝ K., PETRUŠKA J.: Chování oceli 8Mn2Si při výrobě pevnostních šroubů. In FORM 2002 Brno. M.Forejt. Proceedings of the 6thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines, 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming  September 16-18, 2002.Volume 1. p 41-45. ISBN 80-214-2162-2

 18. JANÍČEK L., MAROŠ B., DOUBRAVSKÝ, K. : Vlastnosti pevnostních šroubů tvářených bez konečného tepelného zpracování. In FORMING 2002 Luhačovice. Proceedings of the Intern.Conference Forming 2002, 1st ed. Luhačovice, VŠB - technická universita Ostrava, Polytechnika Slaska Katowice, Slovenská technická universita Bratislava Září 18, 2002.Volume 1. p 147-152. ISBN 83-910722-6-6

 19. JANÍČEK, L., MAROŠ, B.,PETRUŠKA, J., ŘIHÁČEK, V. : Tvorba databáze materiálových modelů k predikci chování materiálů v tvářecím procesu, část B. Výzkumný záměr MSM 562100003: Rozvoj progresivních vysocepřesných strojírenských technologií. Dílčí výzkumná zpráva. FSI VUT v Brně, 2002, 15 s.

 20. KOPŘIVA, M. : Počítačová podpora technologie - texty , [ online]. Studijní opory pro podporu samostudia v oboru „Strojírenská technologie“ BS studijního programu „Strojírenství“. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2002, 20 s. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 21. KOPŘIVA, M. : Počítačová podpora technologie- schémata,tabulky, [ online]. Studijní opory pro podporu samostudia v oboru „Strojírenská technologie“ BS studijního programu „Strojírenství“. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2002, 10 s. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 22. KOPŘIVA, M. : Počítačová podpora technologie - řešené příklady , [ online]. Studijní opory pro podporu samostudia v oboru „Strojírenská technologie“ BS studijního programu „Strojírenství“. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2002, CD, Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 23. KRÁSNY,D., PERNICA,Z. Determination of dynamic mechanical properties of material by using Hopkinson test. In JUNIOR-EUROMAT 2002 in Lausanne. Proceedings of the Junior-Euromat Conference. 1st ed. Lausanne, Federation of Europan Materials Societies. September 2-5, 2002. Volume

 24. NOVOTNÝ,K. Vliv kovacího stroje na průběh zápustkového kování. In FORM 2002 Brno. M.Forejt. Proceedings of the 6thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines, 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming  September 16-18, 2002.Volume 1. p 149-155. ISBN 80-214-2162-2

 25. NOVOTNÝ,K., KOPŘIVA, M. Aplikace simulačního softwaru DEFORM na výrobu kroužků z plechu. In FORM 2002 Brno. M.Forejt. Proceedings of the 6thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines, 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming  September 16.-18. 2002. Volume 1. pp. 155-161. ISBN 80-214-2162-2

 26. NOVOTNÝ, K., KOPŘIVA, M. : Počítačová simulace výroby kroužků z plechu.       In Počítačová simulace při zpracování plechu 2002 Praha. Česká společnost pro výzkum zpracování plechu. Proceedings of the Seminář Počítačová simulace při zpracování plechu, 1st ed. Praha, Duben 23, 2002.Volume 1.

 27. NOVOTNÝ ,K., KOPŘIVA, M. : Počítačová simulace v zápustkovém kování. In 36. seminář technologů a metalurgů kováren zápustkových výkovků 2002 Pohořelice. Svaz kováren České republiky. Proceedings of the 36. seminář technologů a metalurgů kováren zápustkových výkovků, 1st ed. Pohořelice, Ŕíjen 1, 2002.Volume 1. p 1-6.

 28. NOVOTNÝ, K. : Problems of computer simulation in metal forming. In V. national conference on sheet metal forming 2002 Gramado/Brasil. Proceedings of the V. national conference on sheet metal forming, 1st ed. Gramado, Metal forming laboratory of the Federal university of Rio grande do sul, October 23-24, 2002.Volume 1. p 20-26.

 29. NOVOTNÝ, K., KOPŘIVA, M., PODANÝ, K., ŠMEHLÍKOVÁ, E. :  Zvýšení přesnosti výrobků, zhotovených tvářením pomocí počítačového modelování a simulace. Výzkumný záměr MSM 562100003: Rozvoj progresivních vysocepřesných strojírenských technologií. Dílčí výzkumná zpráva. FSI VUT v Brně, 2002, 34 s.

 30. NOVOTNÝ, K. : Speciální technologie výroby, [ online]. Studijní opory pro podporu samostudia v oboru „Strojírenská technologie“ BS studijního programu „Strojírenství“. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2002, 33 s. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 31. NOVOTNÝ, K. : Výrobní stroje a zařízení – část tváření , [ online]. Studijní opory pro podporu samostudia v oboru „Strojírenská technologie“ BS studijního programu „Strojírenství“. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2002,  27 s. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 32. NOVOTNÝ, K. , PÍŠKA, M. : Normativy obrábění a tváření, [ online]. Studijní opory pro podporu samostudia v oboru „Strojírenská technologie“ BS studijního programu „Strojírenství“. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2002,  69 s. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 33. PERNICA, Z. Stanovení dynamických mechanických vlastností pomocí Hopkinsonova testu. In FORM 2002 Brno. M.Forejt. Proceedings of the 6thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines, 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming  September 16-18, 2002.Volume 1. p 189-193. ISBN 80-214-2162-2

 34. PERNICA, Z., KRÁSNY, D. : Stanovení dynamických mechanických vlastností u ocelových  materiálů. In. Fond rozvoje vědy FSI- Technologie,čís.FP 320044. FSI VUT v Brně  9.-13.12.2002

 35. PODANÝ, K.: Vliv přidržovače při výrobě součástí metodou hlubokého tažení. In FORM 2002 Brno. M.Forejt. Proceedings of the 6thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines, 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming  September 16.-18. 2002.Volume 1. p 183-189. ISBN 80-214-2162-2

 36. RUMÍŠEK P. Příspěvek k problematice protahování kruhových otvorů, děrovaných     v rovinné ploše. In FORM 2002 Brno. M.Forejt. Proceedings of the 6thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines, 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming  September 16.-18. 2002.Volume 1. p 145-149. ISBN 80-214-2162-2

 37. RUMÍŠEK, P. :  Technologické projekty a manipulace –  příklady , [ online]. Studijní opory pro podporu samostudia v oboru „Strojírenská technologie“ BS studijního programu „Strojírenství“. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2002,  33 s. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 38. RUMÍŠEK, P. :  Technologické projekty a manipulace.-tabulky, obrázky , [ online]. Studijní opory pro podporu samostudia v oboru „Strojírenská technologie“ BS studijního programu „Strojírenství“. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2002,  52 s. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 39. RUMÍŠEK, P. :  Mechanizace a automatizace – zkrácené texty, [ online]. Studijní opory pro podporu samostudia v oboru „Strojírenská technologie“ BS studijního programu „Strojírenství“. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2002, 32 s. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 40. RUMÍŠEK, P. :  Mechanizace a automatizace – obrázky, tabulky, [ online]. Studijní opory pro podporu samostudia v oboru „Strojírenská technologie“ BS studijního programu „Strojírenství“. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2002, 20 s. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 41. RUMÍŠEK, P. : Automatizace a mechanizace v technologii plošného a objemového tváření. In : Výuková videokazeta 1.-3.díl, celkem 260 minut, realizace ve spolupráci s UBM studiem Brno jako studijní opora pro podporu výuky a samostudia v oboru „Strojírenská technologie“ BS studijního programu „Strojírenství“. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Brno 2002

 42. ŠMEHLÍKOVÁ, E. :Využití radiálního vypínání k definici mezních stavů v Goodwin-Keelerově diagramu. In FORM 2002 Brno. M.Forejt. Proceedings of the 6thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines, 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming  September 16-18, 2002.Volume 1. p 177-183. ISBN 80-214-2162-2

 43. ŠMEHLÍKOVÁ, E., PODANÝ, K. : Význam a uplatnění elektrolyticky nanesené sítě na povrchu vzorků. In. Fond rozvoje vědy FSI- Technologie,čís.FP 320044. FSI VUT v Brně  9.-13.12.2002

 44. ŠUTA, J., PETRUŠKA, J., JANÍČEK, L. : Evaluation of Ductile Fracture Criteria in Metal Forming Processes. in: ENGINEERING MECHANICS´2002. Proceeding of the National Conference with International Participation ENGINEERING MECHANICS´2002, Svratka, May 13-16, 2002, Institutte of Mechanics of Solids, FME, Brno University of Technology, Brno 2002, p 285- 286,ISBN 80-214-2109-6

 45. ŽÁK, L., DVOŘÁK, M. : Tváření povrchově upravených plechů. In FORM 2002 Brno. M.Forejt. Proceedings of the 6thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines, 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming  September 16-18, 2002.Volume 1. p 161-167. ISBN 80-214-2162-2