Odbor technologie tváření kovů a plastů

 

Publikační činnost odboru za rok 2000

 1. DOUBRAVSKÝ, K., JANÍČEK,L., PETRUŠKA J., MAROŠ B.: Analýza a simulace tvářecích operací tepelně nezpracovaných šroubů. Analysis and simulation of forming operations of bolts without secondary heat treatment. . Proceedings of the 7thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines, FORM 2004. 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming  September 21-22, 2004.vol. 1. p 21-26. ISBN 80-86607-11-9

 2. DVOŘÁK,M.-ZIMOLOVÁ,M. Verifikace výpočtu tažné mezery pro tenký plech s povlakem cínu. In. : Sborník z 11.mezinárodní vědecké konference FORMING 2004, Štrbské Pleso,9.-11.9. 2004, s. 55-60, ISBN 80-227-2091-7.

 3. DVOŘÁK,M – PERNIKÁŘ,J – ZIMOLOVÁ,M. Vliv povlaku cínu na mechanické  vlastnosti ocelového plechu. In. : Sborník ze 7. mezinárodní konference FORM 2004, KC Brno,21.9-22.9.2004, s.27-30, ISBN 80-86607-11-9

 4. DVOŘÁK, M. a kolektiv: Technologie II – skriptum VUT-FSI Brno, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 4. vydání, Brno 2004, ISBN 80-214-2683-7, 238 s.

 5. FOREJT,M., KRÁSNY,D., POKORNÝ, J.. Technologie objemového tváření přesných součástí. Cold forming technology of precise machine components. In METAL 2004 Hradec nad Moravicí. Proceedings of the 13th International Metalurgical & Materials Conference, Symposium B. 1st ed. Ostrava,  TANGER, TU-VŠB and CSNMT, Ostrava, May 18 - 20. 2004. Volume 1. p 155/1-155/5. CD ROM, ISBN 80-85988-95-X.

 6. FOREJT,M., JOPEK,M., BUCHAR,J.Estabilishing the dynamic mechanical properties of materials by the hopkinson test method. Acta Mechanica Slovaca. 2004, Ročník 8. Číslo 2B,  pp. 93-98. ISSN 1335-2393

 7. FOREJT,M.: Příspěvek k optimalizaci zpevnění přesných objemově tvářených součástí. On the optimization of hardening of accurate bulk cold formed components., In FOREJT, M. Proceedings of the 7thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines, FORM 2004. 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming  September 21-22, 2004.vol. 1. p 31 -34. ISBN 80-86607-11-.

 8. FOREJT, M.  BUKAL, M.: Technological projects. Videofilm v jazyce anglickém (asi 15 min)-jako metodická podpora projektování studentů při projektování v oboru "Strojírenská technologie" specializace tváření, svařování. Určeno pro MS-Magisterský studijní program "Strojní inženýrství" a pro BS-Bakalářský studijní program "Strojírenství" na VUT Brno, Fakultě strojního inženýrství.Videofilm je používán i při náborových akcí v oboru Strojírenská technologie. Vyrobila Televize K2, 2004.

 9. FOREJT, M.: Teorie tváření - návody do cvičení. [online]. Sylabus k zbezpečení cvičení v teoriích tváření s návody na využití podpůrných programů na PC. Vyrobeno v roce 2004,  84 s. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 10. FOREJT, M.: Software přímé podpory výpočtů v teorii a technologii tváření.[online]. Program je dostupný především na oborových počítačových učebnách (A1/1632, B2/405). Vyrobeno v roce 2004. World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 11. KOPŘIVA,M.: Počítačová podpora technologie - specifické  činnosti  v simulačním software.  Studijní opora , sylabus pro podporu studia předmětu „Počítačová podpora technologie“ . Určeno pro Magisterský studijní program  „Strojní inženýrství“ a Bakalářský program „Strojírenství“ na VUT Brno FSI. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 12. KOPŘIVA,M.: Počítačová podpora technologie - činnosti  v postrocessingu  simulačních software  s ukázkami. Studijní opora , sylabus pro podporu studia předmětu „Počítačová podpora technologie“ . Je určen pro Magisterský studijní program  „Strojní inženýrství“ a Bakalářský program „Strojírenství“ na VUT Brno FSI. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 13. KOPŘIVA,M.: Počítačová podpora technologie – databáze v simulačních software a jejich aplikace.  Studijní opora , sylabus pro podporu studia předmětu „Počítačová podpora technologie“ . Určeno pro Magisterský studijní program  „Strojní inženýrství“ a Bakalářský program „Strojírenství“ na VUT Brno FSI, 2004. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 14. KOPŘIVA,M.: Počítačová podpora technologie - software přímé podpory technologie s řešenými příklady. Studijní opora, určeno pro samostudium , sylabus pro podporu studia předmětu „Počítačová podpora technologie“ . Je určen pro Magisterský studijní program  „Strojní inženýrství“ a Bakalářský program „Strojírenství“ na VUT Brno FSI,2004. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 15. KRÁSNY,D., PEJCHAL,P., FOREJT,M.: Zjišťování rázových sil a napětí u Taylorova kompresního za zvýšených teplot vzorků. Measurement of deformation forces and stresses during the Taylor anvil test at the Increases temperatures of the specimens. In FOREJT, M. Proceedings of the 7thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines, FORM 2004. 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming  KRÁSNY,D., PEJCHAL,P., FOREJT,M.: Zjišťování rázových sil a napětí u Taylorova kompresního za zvýšených teplot vzorků. Measurement of deformation forces and stresses during the Taylor anvil test at the Increases temperatures of the specimens. Proceedings of the 42ndh  International Conference on Experimental stress analysis -EAN 2004. Kašperské hory, 1st ed. June1-3. 2004. Vol.1. p 125-128.. ISBN 80-239-2964-X.

 16. NOVOTNÝ, K., KOPřiva, M.:  Simulace objemového tváření u výkovku mosazného kroužku,  In: M+M  Průmyslové spektrum č.3 / 2004, 6s.,Vydavatelství Praha

 17. NOVOTNÝ, K.,  KOPřiva, M . :  simulace   objemové   kalibrace,    In.:  Mezinárodní konference FORM 2004, Brno, září  2004, ISBN 80-86607-11-9,  s.93 – 98

 18.  NOVOTNÝ, K., KOPřiva, M.: Činnost odboru tváření  kovů  na  FSI VUT BRNO,  In: Kovárenství č.2 / 2004, 4 s.,Vydavatelství Praha

 19. NOVOTNÝ, K.,  KOPřiva, M . :  simulace   objemové   kalibrace,    In.:  Mezinárodní konference FORM 2004, Brno, září  2004, ISBN 80-86607-11-9,  s.93 – 98

 20. PEJCHAL,P., FOREJT,M.: In FOREJT, M.: Stanovení parametrů Johnson-Cookovy a Zerilli-Armstrongovy konstitutivní rovnice materiálu na základě simulace Taylorova testu.Determination of Johnson-Cook and Zerilli-Armstrong constitutive model parameters, based on Taylor impact test simulations. Proceedings of the 7thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines, FORM 2004. 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming  September 21-22, 2004.vol. 1. p 99 -104. ISBN 80-86607-11-9.

 21. PERNIKÁŘ,J.-DVOŘÁK,M. Kvantifikace jakosti plechů pomocí parametrů struktury povrchu.In.: Sborník ze 7. mezinárodní konference FORM 2004, KC Brno,21.9-22.9.2004, s. 105-110,  ISBN 80-86607-11-9.

 22. PETRUŠKA,J., JANÍČEK,L., SKALKA,P.: Využití výsledků počítačové simulace výroby šroubů k predikci poškození materiálu během výrobního procesu“. In: Proceeedings of the 10 th. International Conference „IM 2004“ , 10-13.5.2004, Svratka, ČR, p. 872 – 876, ISBN 80-85988-95-X.

 23. PODANÝ, K.:Problematika výroby prolisů na tenkostěnných trubkách. In FORM 2004 Brno. M.Forejt. Proceedings of the 7thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines, 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming  September 21-22, 2004.Volume 1. p 111-114. ISBN 80-86607-11-9.

 24. PODANÝ,K.,ŘIHÁČEK,V: Měření neelektrických veličin pomocí tenzometrických snímačů (Strojírenská metrologie) – instruktážní videofilm. Je určen pro Magisterský studijní program  „Strojní inženýrství“ a Bakalářský program „Strojírenství“ na VUT Brno FSI, 2004. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 25. RUMÍŠEK,P.: Experimentální ověření tvařitelnosti povrchově upravených plechů. Experimental Formability Verification of Surface-Treated Metal Sheets. In: Sborník z mezinárodní konference „Nové smery vo výrobných technológiách“, Prešov 2004, 17.6.-18.6.2004, Prešov, Slovensko

 26. RUMÍŠEK,P.: Rozvojové směry technologie tváření. In: FORM 2004 – Proceedings of the 7th International Conference Forming Technologies, Tools and Machines, str.123-126, VUT-FSI v Brně, 21.-22.9.2004, Brno 2004, ISBN 80-86607-11-9

 27. RUMÍŠEK,P, KOPŘIVA,M.: Modelování a 2D simulace u technologie příčného klínového válcování. In: FORM 2004 – Proceedings of the 7th International Conference Forming Technologies, Tools and Machines, str.131-136, VUT-FSI v Brně, 21.-22.9.2004, Brno 2004, ISBN 80-86607-11-9

 28. RUMÍŠEK, P.: Příspěvek k mechanizmu plastického přetvoření u tváření povrchově upravených plechů. In: FORM 2004 – Proceedings of the 7th International Conference Forming Technologies, Tools and Machines, str. 127-130VUT-FSI v Brně, 21.-22.9.2004, Brno 2004, ISBN 80-86607-11-9

 29. RUMÍŠEK,P.: Tváření na počátku nového milénia In: Technik, 5/2004 z 13.4.2004, vydavatelství Hospodářských novin, 2004, Praha , 2s

 30. RUMÍŠEK, P.: Progresivní trendy rozvoje technologie tváření. In: Sborník z mezinárodního vědeckého sympozia, str.79-82, TU Liberec, 14.-15.9.2004 , ISBN 80-7083-856-6, September 21-22, 2004.vol. 1. p 75 -80. ISBN 80-86607-11-9.

 31. RUMÍŠEK, P. KREJČOVÁ, J.: Plošné a objemové tváření – vícejazyčné názvosloví [online]. Studijní opora pro podporu samostudia, která je vhodnou pomůckou ve všech formách studia specializace technologie tváření a svařování na VUT - FSI v Brně. Na základě odborných podkladů byla vyrobena v roce 2004, obsahuje 348 stran a je dostupná na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory a na lokálním serveru Ústavu strojírenské technologie VUT-FSI v Brně.

 32. RUSZ S, GREGER, M., KUBÍČEK, M., PASTRŇÁK, M., JANÍČEK L, PETRUŠKA J,: The influence of surface defects on the compression process in the production of heavy-duty bolts.Vliv povrchovývh vad na proces pěchování při výrobě vysokopevnostních šroubů.Proceedings of the Abstracts. 12th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2004. University of Technology in Bratislava Faculty of Material Science and Technology in Trnava. 1st ed. October 14-15. 2004.  p 180. ISBN 80 227 2121-2. Proceedings of the12th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2004, CD ROM,  p.1191-1197. ISBN 80 2272117-4

 33. ŠMEHLÍKOVÁ, E.Radiální vypínání tenkostěnných trubek s pevnými konci. In FORM 2004 Brno. M.Forejt. Proceedings of the 7thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines, 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming  September 21-22, 2004.Volume 1. p 169-174. ISBN 80-86607-11-9.

 

Výzkumné zprávy

 

 • DVOŘÁK, M., ZIMOLOVÁ, M., ŠMEHLÍKOVÁ, E., ŽÁK, L., MATUŠKOVÁ, J., DUCHAŇ, R., ŘIHÁČEK, V., MURGAŠ,J. Výzkum tvařitelnosti nových velmi tenkých materiálů na bázi strukturovaného Sn s minimální hmotností povlaku. Výzkumný záměr MSM 262100003: Rozvoj progresivních vysoce přesných strojírenských technologií. Závěrečná výzkumná zpráva FSI-VUT v Brně, 2004, 27s, 28 s přílohy

 • FOREJT, M., Z., KRÁSNY, D.,PEJCHAL,P., KREJČÍ, J., KREJČOVÁ, J., ŔÍHÁČEK, V. Tvorba databáze materiálových modelů k predikci chování materiálů v tvářecím procesu.  Část A. Výzkumný záměr MSM 262100003: Rozvoj progresivních vysoce přesných strojírenských technologií. Závěrečná výzkumná zpráva. FSI VUT v Brně, 2004, 35s.

 • NOVOTNÝ,K., RUMÍŠEK,P., KOPŘIVA,M. Zvýšení přesnosti výrobků, zhotovených tvářením, pomocí počítačového modelování a simulace. Výzkumný záměr MSM 2621 00003 „Rozvoj progresivních vysoce přesných strojírenských technologií. Závěrečná výzkumná zpráva. FSI-VUT v Brně, 2004, 59s.

 • NOVOTNÝ, K., RUMÍŠEK, P., KOPŘIVA, M. Zvýšení přesnosti výrobků, zhotovených tvářením, pomocí počítačového modelování a simulace. Výzkumný záměr MSM 262100003: Rozvoj progresivních vysoce přesných strojírenských technologií. Závěrečná výzkumná zpráva. FSI VUT v Brně, 2004,  55+4s.