Odbor technologie tváření kovů a plastů

 

Publikační činnost odboru za rok 2005

 1. ČECH J., PERNIKÁŘ J., PODANÝ K.: Strojírenská metrologie. Skriptum FSI VUT v Brně, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno 2005. p 175. ISBN 80-214-3070-2.

 2. DVOŘÁK, M., ZIMOLOVÁ, M.: Vliv morfologie povrchu plechu na kvalitu tvářeného dílce. 14. mezinárodní konference metalurgie a materiálů, METAL 2005 Hradec nad Moravicí.. ed. Ostrava, TANGER, s. r. o. 24. – 26. 5. 2005. vyd. 1., s.1 - 6. Sborník abstraktů a CD room, ISBN 80-86840-13-1.

 3. DVOŘÁK, M., PERNIKÁŘ, J., ZIMOLOVÁ, M.: Stanovení reprezentativní hodnoty pomocí parametru struktury povrchu plechu s povlakem Zn. 9. medzinárodná koínfercia. TECHNOLÓGIA 2005.Bratislava, Strojnícka fakulta STU, katedra materiálov a technológií. 13. – 14. září. 2005. vol. 1. s. 599 -603. ISBN 80-227-2264-2.

 4. DVOŘÁK, M.: Technologie výroby spirálového dopravníku pro potravinářské účely. In.:Zvýšení hodnoty multifunkčních konstrukčních a výrobních postupů při zpracování plechů. Vyd. Česká společnost pro výzkum zpracování plechů, vyd. ČVUT. 18. – 19. října 2005. vol. 1. s. 136 – 140. ISBN 80-01-03345-7.

 5. DVOŘÁK, M., ZIMOLOVÁ, M., ZBOŘIL, S.: Metody měření parametrů povlaku Zn. Zborník prác VT – seminára s medzinárodnou účasťou MAT / TECH AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU. Strojnická fakulta TU v Košiciach. 25. listopadu 2005. vol. 1. s. 1 – 6. ISBN 80-8073-400-3.

 6. FOREJT, M., PODRÁBSKÝ, T., POSPÍŠILOVÁ, S. Posouzení příčin poškození vačkového hřídele zážehového motoru. Soudní inženýrství 2005 Ročník 16 Číslo 1. pp. 42-46. ISSN 1211-443X.

 7. FOREJT,M., BUCHAR,J. Dynamické mechanické vlastnosti ocelí získané metodou Hopkinsonova testu.Dynamic mechanical properties of steels obtained by the Hopkinson test method.. In METAL 2005 Hradec nad Moravicí. Proceedings of the 14th International Metalurgical & Materials Conference, Symposium B. 1st ed. Ostrava, TANGER, TU-VŠB and CSNMT, Ostrava, May 24 - 26. 2005. Volume 1. p 194/1-196/5. CD ROM, ISBN 80-86840-13-1.

 8. FOREJT,M. Zjišťování napětí při Hopkinsonově testu. (Measurement of stresses during the Hopkinson test). Proceedings of the 9th  International Conference TECHNOLOGY 2005. Slovak University of Technology in Bratislava. 1st ed. September 13-14. 2005. Vol.1. p 610-614. CD ROM, ISBN 80-227-2264-2.

 9. FOREJT,M. Creating dynamic models of formed materials. Proceedings of the 13th  International Conference  CO-MAT-TECH 2005. Slovak University of Technology in Bratislava Faculty of Material Science and Technology in Trnava. 1st ed. October 20-21.2005.  p 274-279. CD ROM, ISBN 80 227-2286-3

 10. KADLEC, J., DVOŘÁK, M.: Povlaky Fe3O4 vytvářené na ocelových podkladech anodickou oxidací. Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky. Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky a speciálních informačních systémů. Vyd. Universita obrany. 5. května 2005. Vyd. 1., s. 89 – 94. ISBN 80-85960-97-4.

 11. KADLEC, J., DVOŘÁK, M., STUDENÝ, Z., KADLECOVÁ, M.: Povlaky Fe3O4 na ocelových podkladech a jejich použití. 9. medzinárodná koínfercia. TECHNOLÓGIA 2005 Bratislava. ed. Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislavě, katedra materiálov a technológií. 13. – 14. září. 2005. vol. 1. s. 599 -603. Sborník abstraktů a CD room.ISBN 80-227-2264-2.

 12. PODANÝ K., ŠMEHLÍKOVÁ E.: Technologická zkouška prolisováním stěny tenkostěné trubky s využitím polyuretanu. In. FSI junior konference 2005 Brno. I.Ptáčková. Proceedings of the FSI junior konference Brno 2005, 1st ed. Brno, Vysoké učení technické v Brně, Fond rozvoje vědy FSI, čís.BD 135 3066

 13. PODANÝ K., ŠMEHLÍKOVÁ E.: Nerovnoměrná deformace tenkostěnných trubek při tahovém zatížení. In Technológia 2005 Bratislava. Proceedings of the 9thIntern.Conference Technológia 2005, 1st ed. Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislavě katedra materiálov a technológií. September 13-14, 2005. p 109. ISBN 80-227-2264-2

 14. RUMÍŠEK, P.: Hodnocení životnosti kovacích zápustek. In Technológia 2005 Bratislava. Proceedings of the 9thIntern.Conference Technológia 2005, 1st ed. Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislavě katedra materiálov a technológií. September 13-14, 2005. p 103. ISBN 80-227-2264-2

 15. ŠMEHLÍKOVÁ,E.-PODANÝ,K.-SAMEK,R.: Deformace vzorků trubek při jednoosém zatížení. In Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky, Proccedings of 8th  Technical Colloquium - Materials and Technogies in Production of Special Instrumentation, 1st ed. Brno: Univerzita obrany, 2005, volume 1, p.147-154. ISBN 80-85960-97-4.

 16. ŠMEHLÍKOVÁ,E.: Mezní tvařitelnost tenkostěnných trubek. In Technológia 2005 Bratislava. Proceedings of the 9thIntern.Conference Technológia 2005, 1st ed. Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislavě katedra materiálov a technológií. September 13-14, 2005. p 111. ISBN 80-227-2264-2.

 17. ŠTRONER M., ŠMEHLÍKOVÁ E., PODANÝ K.,: Analýza tahové zkoušky celistvých tenkostěnných trubek se vzorky dle ČSN. In. FSI junior konference 2005 Brno. I.Ptáčková. Proceedings of the FSI junior konference Brno 2005, 1st ed. Brno, Vysoké učení technické v Brně, Fond rozvoje vědy FSI, čís.BD 135 3067

 18. ŠTRONER, M.:Automation production process forming and welding with help robots and their optimisation. 9. medzinárodná konferencia TECHNOLÓGIA 2005, Strojnická fakulta STU v Bratislave, Bratislava 2005; p. 112; ISBN 80-227-1935-8.

 19. ŠTRONER, M.: Projektování při rekonverzi starých továren v České republice. Příspěvek na seminář „PROject managemeNT“ [PRONT 05], Sdružení EVIDA, Brno – Královo pole, 2005; p. 195 – 216; Certificate from the specialists in the field of „Project Management“.  ISBN 80-86596-65-6.