Odbor technologie tváření kovů a plastů

 

Publikační činnost odboru za rok 2006

 1. DVOŘÁK, M.: Produktion technology of helical conveyer for grocery purposes. Journal for technology of plasticity . Vol. 29, Nu. 1 – 2, . Novi Sad 2006 , YU ISSN: 0354-3870.

 2. Dvořák M., Pernikář J., Marečková M.: Statistická interpretace tloušťky pocínovaného plechu. In. FORM 2006 Brno. Proceedings of the 8thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines. 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming and Trade Fairs Brno,  September 19-20, 2006. Vol. 1. p 1/1-1/6. ISBN 80-214-3231-4.

 3. Dvořák M., Prokop J.: Technologické aspekty válcování závitů. In. FORM 2006 Brno. Proceedings of the 8thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines. 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming and Trade Fairs Brno,  September 19-20, 2006. Vol. 1. p 2/1-2/6. ISBN 80-214-3231-4.

 4. Dvořák M., Marečková M.: Zkoušky žárově pozinkovaného plechu. Technik č. 6, 2006, ISSN 1210-616X, str. 21.

 5. Dvořák M.: Moderní technologie výroby dopravníku. Technik č. 6, 2006, ISSN 1210-616X, str. 26–27.

 6. FOREJT, M., ŠLAIS, M. Optimalizace parametrů Hopkinsonova kompresního testu (Optimization of parameters of the Hopkinson test method). Acta Mechanica Slovaca. 2006, Ročník 10. Číslo 2B,  pp. 121-128. ISSN 1335-2393.

 7. FOREJT, M., ŠLAIS, M. Příspěvek k tvorbě dynamických modelů tvařitelných ocelí. (Contribution to the creation on dynamic models of formed steel). In METAL 2006 Hradec nad Moravicí. Proceedings of the 15th International Metalurgical & Materials Conference, Symposium B. 1st ed. Ostrava, TANGER, TU-VŠB and CSNMT, Ostrava, May 23 - 25. 2006. Volume 1. p 161/1-161/8. CD ROM, ISBN 80-86840-18-2.

 8. FOREJT, M. Metoda analýzy napětí a deformací ve tváření kovů. (Method for stress -strain analysis in metal forming). In. FORM 2006 Brno. Proceedings of the 8thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines. 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming and Trade Fairs Brno,  September 19-20, 2006. Vol. 1. p 13/1-13/6. ISBN 80-214-3231-4.

 9. FOREJT, M., PÍŠKA, M.: Teorie obrábění tváření a nástroje. 1.vydání. FSI VUT Brno, Akad.nakl.CERM s.r.o., 2006. 226 s. , ISBN 80-214-2374-9.

 10. NOVOTNÝ, K., KOPŘIVA, M.: Zvýšení životnosti nástrojů při výrobě ventilů, Průmyslové spektrum,  M+M Publishing Praha, č. 1,2,  2006, s. 62-63, ISSN 1212-2572.

 11. NOVOTNÝ, K., KOPŘIVA, M.: Zvýšení   životnosti  nástrojů  při  výrobě ventilů  s  aplikací  odporového  ohřevu, Kovárenství, Brno, č. 27, s. 22-23 , ISSN 1213-9829 MK E15370.

 12. NOVOTNÝ, K., KOPŘIVA, M.: Tažení extrémně tenkých plechů z nerezu. In. FORM 2006 Brno. Proceedings of the 8thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines. 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming and Trade Fairs Brno,  September 19-20, 2006. Vol. 1. p 19/1-19/5. ISBN 80-214-3231-4.

 13. NOVOTNÝ, K., KOPŘIVA, M.: Výroba tvarových kroužků z plechu. In. FORM 2006 Brno. Proceedings of the 8thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines. 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming and Trade Fairs Brno,  September 19-20, 2006. Vol. 1. p 20/1-20/5. ISBN 80-214-3231-4.

 14. NOVOTNÝ, K.:  Aplikace příčného klínového válcování při zápustkovém kování, In: Mezinárodní seminář u příležitosti 45. výročí založení katedry tváření, TU - VŠB  Ostrava, June 6-7 ,2006, s. 45-48, ISBN 980-248-1100-6. 

 15. PODANÝ K.: Technologická zkouška tenkostěnných trubek – prolisování stěny polyuretanem. (The technological test of thinn-walled tubes – flute processing with use polyurethane). In. FORM 2006 Brno. Proceedings of the 8thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines. 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming and Trade Fairs Brno,  September 19-20, 2006. Vol. 1. poster 5/1-5/6. ISBN 80-214-3231-4.

 16. PODANÝ K., ŠMEHLÍKOVÁ E.: Ověření mezního přetvoření tenkostěnné trubky při zkoušce prolisováním stěny s využitím polytanů. In. FSI junior konference 2006 Brno. I.Ptáčková. Proceedings of the FSI junior konference Brno 2006, 1st ed. Brno, Vysoké učení technické v Brně, Fond rozvoje vědy FSI, čís.BD 136 3062, 8.-12.1.2007.

 17. RUMÍŠEK P.: Příspěvek k analýze procesu příčného klínového válcování (Contribution to Cross-wedge Rolling Process Analysis). In: FORM 2006 Brno. Proceedings of the 8thInternational Conference FORM 2006, Forming Technology, Tools and Machines, 1st ed. Brno, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, September 19 – 20, pp. 12-1 to 17-1, ISBN 80-214-3231-4 

 18. RUMÍŠEK P.: Inovace v tvářecí technice (Innovation Trends on Forming Technics). In: FORM 2006 Brno. Proceedings of the 8thInternational Conference FORM 2006, Forming Technology, Tools and Machines, 1st ed. Brno, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, September 19 – 20, pp. 26-1 to 29-1, ISBN 80-214-3231-4 

 19. RUMÍŠEK P.: Parametry pravítkových nástrojů pro stříhání nízkopevnostních materiálů (Parameters of Knife-edge Cutting Tools for Low-strength Materials). In: FORM 2006 Brno. Proceedings of the 8thInternational Conference FORM 2006, Forming Technology, Tools and Machines, 1st ed. Brno, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, September 19 – 20, pp. 35-1 to 40-1, ISBN 80-214-3231-4 

 20. RUMÍŠEK P.: Rozbor simulace u příčného klínového válcování, In: Mezinárodní seminář u příležitosti 45. výročí založení katedry tváření, TU - VŠB  Ostrava, June 6-7 ,2006, s. 41-44, ISBN 980-248-1100-6. 

 21. SAMEK R.: Příspěvek k analýze zkoušek tenkostěnných trubek tahem. (Contribution to the analysis of uniaxial tensile tests of thin-walled tubes). In. FORM 2006 Brno. Proceedings of the 8thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines. 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming and Trade Fairs Brno,  September 19-20, 2006. Vol. 1. p 27/1-27/4. ISBN 80-214-3231-4.

 22. ŠLAIS, M., FOREJT, M. Hopkinson pressure bar method applied to plasti materials. In. CO-MAT-TECH 2006 Trnava. Proceedings of the 14th International Conference. Slovak University of Technology in Bratislava Faculty of Material Science and Technology in Trnava. 1st ed. October 19-20.2006.  p 1253-1257. CD ROM, ISBN 80 227-2472-6.

 23. ŠLAIS, M. Vliv délky impaktoru na průběh zatěžujících pulzů u Hopkinsonova kompresního testu. (The Influence of Impactor Length on Incedent Pulse Shape by Using Split Hopkinson Preassure Bar Test). In. FORM 2004 Brno. Proceedings of the 8thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines. 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming and Trade Fairs Brno,  September 19-20, 2006. Vol. 1. p 6/1-6/6. ISBN 80-214-3231-4.

 24. ŠMEHLÍKOVÁ E.: Biaxiální zkouška tvařitelnosti tenkostěnných trubek. (The biaxial test of formability of thin-walled tubes). In. FORM 2006 Brno. Proceedings of the 8thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines. 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming and Trade Fairs Brno,  September 19-20, 2006. Vol. 1. poster 4/1-4/7. ISBN 80-214-3231-4.

 25. ŠMEHLÍKOVÁ E., PODANÝ K.: Zkouška tvařitelnosti trubek vyboulováním. In. FSI junior konference 2006 Brno. I.Ptáčková. Proceedings of the FSI junior konference Brno 2006, 1st ed. Brno, Vysoké učení technické v Brně, Fond rozvoje vědy FSI, čís.BD 136 3064, 8.-12.1.2007.

 26. ŠPAČEK J.: Tváření pružným a kapalným prostředím – rekapitulace a perspektiva. (Forming by elastic and fluid enviroments overview and perspectives). In. FORM 2006 Brno. Proceedings of the 8thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines. 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming and Trade Fairs Brno,  September 19-20, 2006. Vol. 1. p 17/1-17/6. ISBN 80-214-3231-4.

 27. ŠTRONER, M.: Tvorba technologických pracovišť ve tváření a jejich ekonomické hodnocení. In. FORM 2006 Brno. Proceedings of the 8thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines. 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming and Trade Fairs Brno,  September 19-20, 2006. Vol. 1. p 56/1-56/6. ISBN 80-214-3231-4.

 28. Zimolová M., Dvořák M., Doležal P.: Studie průběhu tloušťky cínovaného povlaku u zkušebního válcového výtažku. In. FORM 2006 Brno. Proceedings of the 8thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines. 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming and Trade Fairs Brno,  September 19-20, 2006. Vol. 1. p 3/1-3/6. ISBN 80-214-3231-4.

 29. ŽÁK L.: Nekonveční způsoby tažení odkrývají rezervy ve tváření. In. FORM 2006 Brno. Proceedings of the 8thIntern.Conference Forming Technology, Tools and Machines. 1st ed. Brno, Brno University of Technology Departement of Metal Forming and Trade Fairs Brno,  September 19-20, 2006. Vol. 1. p 18/1-18/6. ISBN 80-214-3231-4.