Odbor technologie tváření kovů a plastů

 

Publikační činnost odboru za rok 2007

 1. DVOŘÁK, Milan, KADLEC, Jaromír, MACHÁČ, Jaroslav. Sledování vybraného procesního parametru při tažení povlakovaných plechů. In IDET 2007: Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky. 1. vyd. Brno : Univerzita obrany Brno, 2007. s. 111-116. ISBN 978-80-7231-234-4.

 2. DVOŘÁK, Milan, MAREČKOVÁ, Michaela. Monitoring of zinc-coating base metal deformation intensity at biaxial tensity. In Technológia 2007, sborník abstraktov. 1. ed. Bratislava : Strojnická fakulta STU v Bratislavě, 2007. s. 71-77. ISBN 978-80-227-2712-9.

 3. DVOŘÁK, Milan, et al. Vliv vzdušné oxidace na vlastnosti ocelových plechů s povlakem Sn. In Technológia 2007, sborník abstraktov. 1. vyd. Bratislava : Strojnická fakulta STU v Bratislavě, 2007. s. 18-21. ISBN 978-80-227-2712-9.

 4. FOREJT, Milan, ŠLAIS, Miroslav. Dynamic behaviour of titanum alloy Ti-6Al-4V at increased temperature. In TANGER, s.r.o.. Proceedings of abstracts and papers METAL 2007. 1st edition. Ostrava: Tanger, s.r.o, 2007. s. 165/1-165/7. ISBN 978-80-86840-33-8.

 5. FOREJT, Milan, ŠLAIS, Miroslav. Problems of measuring dynamic compression forces. In Slovak University of Technology Bratislava. Book of abstracts and proceedings of papers 10th International Conference TECHNOLOGY 2007. 1st edition. Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislavě katedra materiálov a technológií. September 19-20, 2007. ISBN 978-80-227-2712-9.

 6. KADLEC, Jaromír, DVOŘÁK, Milan. Duplex surface treatment of stainless steel X12CrNi18-8. In Materials structure and micromechanics of fracture MSMF5 - abstract booklet. 1. ed. Brno : VUTIUM Brno, 2007. s. 177. ISBN 978-80-214-3434-9.

 7. Novotný, Karel, Kopřiva, Miloslav. Analýza  kování  mosazného kroužku. In Sborník přednášek - 6. Kovárenská konference „ Nové technologie kování“. Svaz kováren České republiky, Nové Město na Moravě, 2007, s.  153 - 160.

 8. Novotný, Karel. Ohřev kovů v kovárnách. In Sborník přednášek - 6. Kovárenská konference „ Nové technologie kování“. Svaz kováren České republiky, Nové Město na Moravě, 2007, s.  41 - 44.

 9. PODANÝ, Kamil. Mezní přetvoření tenkostěnné trubky při výrobě prolisů Polyuretanem. In Technológia 2007 Bratislava. Proceedings of the 10thIntern.Conference Technológia 2007, 1st ed. Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislavě katedra materiálov a technológií. September 19-20, 2007. p 78. ISBN 978-80-227-2712-9.

 10. RUMÍŠEK, Pavel. Wear and its influence on service life of forging dies : Vliv opotřebení na životnost tvářecích nástrojů. In TECHNOLÓGIA 2007 : Zborník abstraktov. 1st edition. Bratislava : Strojnícka fakulta STU v Bratislave, katedra materiálov a technológií, 2007. Sekcia 5 Technológie, stroje a zariadenia pre tvárnenie. s. 2. ISBN 978-80-227-2712-9.

 11. RUMÍŠEK, Pavel. Rozbor napjatosti při tváření povrchově upravených plechů : State of stress analysis on forming process of surface-treated metal sheets. In TECHNOLÓGIA 2007 : Zborník abstraktov. 1. vyd. Bratislava : Strojnícka fakulta STU v Bratislave, katedra materiálov a technológií, 2007. Sekcia 5 Technológie, stroje a zariadenia pre tvárnenie. s. 4. ISBN 978-80-227-2712-9.

 12. SAMEK, Radko, PODANÝ, Kamil, ŠMEHLÍKOVÁ, Eva. Deformační chování tenkostěnných trubek při tahové zkoušce. In Technológia 2007 Bratislava. Proceedings of the 10thIntern.Conference Technológia 2007, 1st ed. Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislavě katedra materiálov a technológií. September 19-20, 2007. p 81. ISBN 978-80-227-2712-9.

 13. ŠMEHLÍKOVÁ, Eva. Analýza chování Polyuretanu během procesu radiálního vypínání. In Technológia 2007 Bratislava. Proceedings of the 10thIntern.Conference Technológia 2007, 1st ed. Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislavě katedra materiálov a technológií. September 19-20, 2007. p 84. ISBN 978-80-227-2712-9.

 14. ŠTRONER, Marek. Dantzigův mechanismus optimálního zásobování ze skladů polotovarů u těžkých tvářecích provozů. In 10. medzinárodná konferencia TECHNOLÓGIA 2007. 1. vyd. Bratislava : Strojnická fakulta STU v Bratislavě, 2007. s. 478-484. ISBN 978-80-227-2712-9.

 15. ŠTRONER, Marek. Teoretický rozbor kinematického prostoru robotu obsluhujícího tvářecí stroj v globálním systému (GCS). In 10. medzinárodná konferencia TECHNOLÓGIA 2007. 1. vyd. Bratislava : Strojnická fakulta STU v Bratislavě, 2007. s. 511-517. ISBN 978-80-227-2712-9.

 16. ŠTRONER, Marek. Technologie zaválcování trubek I.. In 10. medzinárodná konferenciaTECHNOLÓGIA 2007. 1. vyd. Bratislava : Strojnická fakulta STU v Bratislavě 2007. s. 499-504. ISBN 978-80-227-2712-9.

 17. ŠTRONER, Marek. Technologie zaválcování trubek II.. In 10. medzinárodná konferencia TECHNOLÓGIA 2007. 1. vyd. Bratislava : Strojnická fakulta STU v Bratislavě 2007. s. 505-510. ISBN 978-80-227-2712-9.

 18. ŠTRONER, Marek. Technologie spojování materiálů procesních zařízení. In 10. medzinárodná konferencia TECHNOLÓGIA 2007. 1. vyd. Bratislava : Strojnická fakulta STU v Bratislavě 2007. s. 492-498. ISBN 978-80-227-2712-9.

 19. ŠTRONER, Marek. Stacionární pochody technologie tažení. In 10. medzinárodná konferencia TECHNOLÓGIA 2007. 1. vyd. Bratislava : Strojnická fakulta STU v Bratislavě 2007. s. 485-491. ISBN 978-80-227-2712-9.

 20. ŽÁK , Ladislav. Organické povrchové úpravy konstrukcí. In Svařování stavebních konstrukcí. Praha : SVV Praha s.r.o., 2007. s. 1-4.