Odbor technologie tváření kovů a plastů

   

 

Základní informace

Úvod

Historie odboru

Pracoviště a vybavení

Uplatnění absolventů

Studium

Informace o studiu

Rozvrhy

Studijní opory

Podklady pro cvičení

Skripta ke stažení

Témata DP a BP

Pokyny a vzory k DP a BP

Studium v zahraničí

Výuka v angličtině

Personální složení

Zaměstnanci

Doktorandi

Věda a výzkum

Řešené granty

Publikace

Akce, konference

Konference FORM

Akce, exkurze

Kurzy, semináře

Fotogalerie

Ostatní

Aktuálně

Kde nás najdete

Kniha návštěv

Rozcestník

 

Informace o studiu

Cílem výuky studijních oborů, zajišťovaných odborem technologie tváření kovů a plastů je snaha odboru poskytnout studentům v obou studijních formách základní informace z oblasti všech druhů výrobních technologií - slévání, obrábění, tváření a svařování. Toto je umožněno především díky cílené provázanosti výuky všech těchto technologií v rámci jednotlivých odborů Ústavu strojírenské technologie.

Základní výuka oboru a dané specializace, realizovaná převážně v závěru obou forem studia, obsahuje všechny důležité informace, týkající se problematiky tváření kovů za studena i za tepla, problematiky tváření plastů, tepelného zpracování materiálu, obecné i konkrétní informace o výrobních postupech, ale též bližší seznámení s výpočty, potřebnými k řešení a zavádění všech druhů tvářecích technologií v praxi.

Speciální výuka oboru je zaměřena především na netradiční a nekonvenční tvářecí technologie, materiály a nástroje, matematické modelování a simulaci výrobních toků a procesů. V závěru studia volí student mezi specializací „Technologie tváření“ a „Technologie svařování“ – volba je ve vazbě na téma diplomní práce.

Absolvent oboru – specializace technologie tváření kovů a plastů ovládá základy konstrukce výrobních strojů a zařízení, principy těchto strojů a jejich funkci, základy měřící techniky a konstrukci nástrojů a přípravků včetně jejich použití. Získá poznatky z technické přípravy výroby, mechanizace a automatizace výrobního procesu, toku materiálu a jeho dopravy, robotizace a projektování výroby, organizace a řízení výroby a zajišťování její jakosti a kvality - vše v návaznosti na znalosti výpočetní techniky a počítačové zpracování podkladů.     

Během studia si posluchač osvojí rovněž základní  návyky aplikace PC v technologii výroby a konstrukci a získá znalosti z přípravy, provádění a vyhodnocování experimentů a modelování materiálových toků včetně simulace.

V rámci nepovinných předmětů má možnosti rozšiřování svých jazykových znalostí a v dalších volitelných předmětech může získat též základní znalosti managementu a marketingu, podnikání, znalosti o daňovém systému, ekologii a technice prostředí, neboť důležitým cílem výuky je rovněž snaha, aby v průběhu studia absolvent oboru získal základní předpoklady pro jednání s lidmi, řízení a taktéž všechny nezbytné informace a zásady pro vedení pracovních kolektivů.


Přehled předmětů, které odbor zajišťuje:

Zimní semestr

HE1

Experimentální metody Experimenthal Methods Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.

HE2

Experimentální metody Experimenthal Methods Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.

HNE

Nekonvenční technologie Unconventional Technology Doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.

HPT

Počítačová podpora technologie Computer Aided Technology Ing. Miloslav Kopřiva

ESV

Speciální technologie výroby Special Technology of Production Doc. Ing. Karel Novotný, CSc.

HT1

Technologické projektování Technological Design Doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc.

5TE

Technologie II Technology II Doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.

CTV

Technologie výroby I Technology of Production I Doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.

CTT

Technologie tváření Technology of Forming Doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.

HH2

Technologie tváření Technology of Forming Doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.

ETM

Technologické projekty a manipulace s materiálem Technological projects and materials handling Doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc.

HTN

Tvářecí nástroje Forming Tools Doc. Ing. Karel Novotný, CSc.

HVT

Vybrané statě z teorie tváření Selected Chapters of Metal-forming Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.

WT1

Vybrané statě ze strojírenské technologie I Selected Chapters from Manufacturing Technology Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.

Letní semestr

HD3

Diplomový projekt Diploma Project Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.

HD4

Diplomový seminář Diploma Seminar Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.

FMC

Mechanizace a automatizace Mechanisation and Automation Doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc.

HME

Mechanizace a automatizace Mechanisation and Automation Doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc.

HNA

Nástroje pro tváření Forming Tools Doc. Ing. Karel Novotný, CSc.

DPO

Počítačová podpora technologie Computer Aided Technology Doc. Ing. Karel Novotný, CSc.

DPP

Počítačová podpora technologie Computer Aided Technology Doc. Ing. Karel Novotný, CSc.

FPN

Přípravky a nástroje Jigs and Tools Doc. Ing. Karel Novotný, CSc.

DR2

Ročníkový projekt I - tváření, svařování Year Project I - Metal Forming, Welding Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.

HST

Speciální technologie tváření Special Technology of Forming Metals Doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.

6T3

Technologie III Technology III Doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc.

GTN

Teorie obrábění, tváření a nástroje Machining, and Forming Theory and Tools Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.

HTA

Teorie tváření Theory of Metal-forming Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.

HVS

Výrobní stroje Production Machines Doc. Ing. Karel Novotný, CSc.

FVZ

Výrobní stroje a zařízení Production Machines and Equipment Doc. Ing. Karel Novotný, CSc.

BVT

Výrobní technologie I Manufacturing Technology I Doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.

2VT

Výrobní technologie I Manufacturing Technology I Doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.