VYSOKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ,

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE, ODBOR TVÁŘENÍ KOVŮ A PLASTŮ

Technická 2896/2, 616 69 Brno

 

 

 

 

doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.

Ing. Michaela Marečková

 

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ

 

Studijní opory pro kombinované studium I. stupeň, 2. ročník

CTT-K

 

 

Brno, září 2006

 

 OBSAH