Obr. 19: Příklady součástek tvářených za studena [7]