Obr. 21: Vybočení polotovaru s velkou štíhlostí [7]