Obr. 24: Křivky zpevnění oceli ČSN 11 370, 12 050, (upraveno dle [7]).