Obr. 25: Ukázka grafu přirozeného přetvárného odporu [7]