Obr.38: Příklady profilů vyrobených ohraňováním [7]