Obr. 44: Schéma napjatosti a deformace při tažení válcového výtažku bez ztenčení stěny [2]