Obr. 46. Schéma napjatosti při tažení čtvercových nádob [2]