Obr. 48. Teoretický tvar přístřihu (vpravo) s postačujícím množstvím materiálu pro tažení obdélníkového výtažku, stanovení Rc (vlevo). [1]