a) tvar vypouklý,   b) tvar vydutý,  c) tvar rovný

 

 

Obr. 49:   Konstrukce tvaru rohu přístřihu u nerotačních výtažků [1]