1 – roztavený kov;    2 – tlakové médium;    3 – lis;    4 – forma;     5 – prášek;

6 – výrobek;    7 – sintrovací pec

 

 

Obr. 50   Schéma postupu spékání prášku (upraveno dle [10])